SASKATCHEWAN, CANADA

»ABA er insulin for børn med autisme«

Adfærdsanalytikeren og forfatteren Ron Leaf er hovedtaler på den kommende autismekonference Faces of Autism, som til oktober holdes i den canadiske provins Saskatchewan. Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem sundheds- og skolemyndigheder i Saskatchewan.

Organisatoren af konferencen - Carolyn Forsey - siger om Ron Leaf: »Han har skrevet en bog om Applied Behavior Analysis (ABA), og jeg plejer at sige, at lige som insulin er livsnødvendigt for diabetikere, så er ABA nødvendigt for børn med autisme. Men vi mangler tilbud om ABA i Saskatchewan. «

Hovedfokus på konferencen vil være viden og bevidsthed om autisme. Saskatchewan er ti år efter de andre provinser i Canada. De andre store men befolkningstynde provinser – fx Newfoundland – har offentligt ansatte autismespecialister og adfærdsanalytikere, som arbejder med børn med autisme, og regeringen bevilger løbende midler til autismebehandling.

Provinsens ABA-forening - Saskatchewan Families for Effective Autism Treatment (SASKFEAT) – arbejder på at ændre denne situation i provinsen.

Carol Ferguson fra skoledistriktet Northwest School Division fortæller, at Saskatchewan er den eneste provins, der endnu ikke har et behandlings- og støtteprogram til børn med autisme. »Det er ingen tilbud til børn med autisme i Saskatchewan . På konferencen vil vi fortælle forældrene, at vi nu vil arbejde for at etablere tilbud til disse børn. Forældre skal gå fra konferencen med en følelse af håb, og vide, at de ikke er alene.«

For at få mange forældre til at deltage er der arrangeret gratis børnepasning og også deltagelsen er gratis for forældre, mens fagfolk må betale op til CA$ 200 for at deltage (1.000 DKK). Alle deltagere modtager et gratis eksemplar af bogen A Work in Progress, som er skrevet af Ron Leaf og John McEachin.

Kilde: Meadow Lake Progress (Saskatchewan, Canada), 2. september 2007

Konferencen afholdes den 26-27. oktober på Carpenter High School i Meadow Lake. Konferencen har websitet http://www.nwsd.ca/foa/

Saskatchewan Families for Effective Autism Treatment (SASKFEAT)har web-adressen http://www.saskfeat.com/

Leaf, R. B., & McEachin, J. (1999). A work in progress : behavior management strategies and a curriculum for intensive behavioral treatment of autism. New York: DRL Books.

Redaktionen/ 10.09.2007