ONTARIO, CANADA

Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme

Regeringen i den canadiske provins Ontario har – lang tid inden den igangværende valgkamp – lanceret et program til indførelse af ABA-baseret undervisning til skolebørn med autisme. Alle skoler skal kunne tilbyde en sådan undervisning. Det fremgår af undervisningsministeriets memorandum 140 fra maj måned 2007 (se 1.400 fagfolk efteruddannes i ABA)

Skoledistriktet London District Catholic School Board, som omfatter de katolske skoler i byerne London, St. Thomas and Woodstock i Ontario, er gået i gang med at forberede sig. Distriktets bestyrelse har afholdt et særligt temamøde om autisme og ABA-baseret undervisning. Her præsenterede Linda Groen, som er leder af specialundervisningen i skoledistriktet, den nyeste viden om autisme og gennemgik regeringen memorandum. Ifølge regeringens direktiver skal alle skoler kunne levere ABA-baseret undervisning til børn med autisme. ABA – anvendt adfærdsanalyse – er en pædagogisk metode, der er baseret på videnskabelige principper om læring og adfærd med det formål at opbygge færdigheder og adfærdsformer og reducere problemadfærd. Metoden gør det muligt klart at definere mål for undervisningen og dokumentere målopfyldelser.

Linda Groen understregede, at autismespektrumforstyrrelser er en livslang udviklingsforstyrrelse, men at graden af handicap varierer fra person til person og kan også ændre sig med tiden. Der er tale om et spektrum af forstyrrelser, som både omfatter højtfungerende børn med Asperger syndrom og lavtfungerende børn med klassisk autisme og mental retardering og mange tilstande indimellem.

Børn med autisme har store problemer med overgange fra en type af tilbud til en anden, og Groen fortalte, at administrationen har nedsat en overgangs-gruppe, som skal planlægge disse processer. Gruppen har defineret nogle basale forudsætninger for en vellykket skolegang. Tankegangen er, at hvis de basale forudsætninger for skolegang er på plads – herunder en vellykket overgang til skolen – så kan disse børn komme rigtig langt.

Skoledistriktet har indgået en samarbejdsaftale med Thames Valley Children's Centre, og vil gøre brug af centerets to programmer: Autism Intervention Program and School Support Program – der begge er baseret på anvendt adfærdsanalyse.

Skolerne har fået et år til at implementere programmet. Det er ikke særlig lang tid – især fordi der ikke følger ekstra penge med kravet om ABA-baseret undervisning.

For øjeblikket har London District Catholic School Board 53 børn i grundskolen med autismediagnoser og 19 elever i mellemskolen. Men der kan være betydelig flere, som ikke er blevet diagnosticeret. I alt omfatter skoledistriktet ca. 23.000 elever fordelt på 56 forskellige skoler.

Kilde: Times Journal ( St. Thomas, Ontario), 25. September 2007

Thames Valley Children's Centres autismeprogram har webadressen http://www.tvcc.on.ca/gateway.php?id=65&cid=4

London District Catholic School Board har webadressen http://www.ldcsb.on.ca/default.asp

Ministry of Education's policy and program memorandum 140 kan findes på ministeriets website

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 08.10.2007