ALASKA, USA

Todd R. Risley, 1937-2007

Endnu en af pionererne bag anvendt adfærdsanalyse – professor emeritus og Dr. Todd Robert Risley – er død, 70 år gammel. Dr. Risley var med i den gruppe af adfærdsanalytikere som i 1960erne forvandlede adfærdsanalyse fra en teoretisk og eksperimentel disciplin til en praktisk anvendelig pædagogiske behandlings- og undervisningsmetode – anvendt adfærdsanalyse. Dr. Risley arbejdede i mere end fyrre år med børn med særlige behov – herunder børn med autisme – men er blevet mest kendt for sine undersøgelser af sprogudvikling hos understimulerede småbørn og for ABA-varianten Incidental Teaching (IT – situationel læring).

Allerede som studerende på University of Washington arbejdede Todd R. Risley med adfærdsanalytisk behandling af børn med autisme. Sammen med bl.a. Montrose Wolf udviklede Risley trinvis læring i tilrettelagte omgivelser (Discrete Trial Teaching) til oplæring af en dreng med autisme. Denne metode blev dokumenteret i den første undersøgelse af effekterne af langvarig og intensiv adfærdsanalytisk behandling - the Dickey Study. En treårig døgninstitutionaliseret dreng med autisme fik en helhedsorienteret ABA-behandling i 20-30 timer om ugen i flere år. Han kom senere til at gå på high school og fik efterfølgende et almindeligt arbejde, hvilket på daværende tidspunkt var meget usædvanligt for unge med autisme (Wolf, Risley & Mees, 1964).

Todd Risley skrev Ph.D.-afhandling om sprogtilegnelse og verbal adfærd (Risley 1966) ved University of Washington og arbejdede herefter kortvarigt på Florida State University, hvor han fortsatte sin forskning i oplæring af børn med autisme. Risley var i en længere årrække professor ved University of Kansas, hvor han – sammen med Donald Baer og Montrose Wolff – skrev den banebrydende artikel, som definerer fagområdet Applied Behavior Analysis (Baer et al, 1968). Denne artikel blev offentliggjort i det første nummer af det videnskabelige tidsskrift - Journal of Applied Behavior Analysis – som han var medstifter og redaktør af.

Det var på University of Kansas at Risley sammen med Betty Hart offentliggjorte de første artikler og bøger om, hvordan man med brug af Incidental Teaching kan fremme af sprogudvikling hos understimulerede børn (Hart & Risley, 1968, 1975). Denne metode til sprog- og kommunikationsindlæring er senere blevet tilpasset børn med autisme.

I midten af 1980erne flyttede Risley til Alaska, hvor han blev professor ved University of Alaska Anchorage. Her blev han leder af Alaska Division of Mental Health and Developmental Disabilities, og han oprettede et tidligt, intensiv oplæringsprogram for småbørn med autisme.

Referencer

Baer, D., Wolf, M. , Risley, T. (1968). Some current dimensions of applied behavior analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 91-98.

Hart, B. & Risley, T. R. (1968). Establishing use of descriptive adjectives in the spontaneous speech of disadvantages preschool children. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 109-120.

Hart, B. & Risley, T. R. (1975). Incidental teaching in the preschool. Journal of Applied Behavior Analysis, 8, 411-420.

Risley, Todd R. The Establishment of Verbal Behavior in Deviant Children. PhD.-dissertation. University of Washington, 1966

Wolf, M. M., Risley, T. R. & Mees, H. (1964). Application of operant conditioning procedures to the behaviour problems of an autistic child. Behaviour Research and Therapy, 1, 305-312.

Redaktionen 20.11.2007