NEW BRUNSWICK, CANADA

Utilfredshed med offentligt ABA-tilbud

For halvandet år siden indførte den canadiske provins New Brunswick et gratis, offentligt ABA-tilbud. Behandlingerne udføres af syv private udbydere, som har kontrakt med regeringen. Tilbuddet omfatter børn i alderen under seks år. Men mange forældre til børn med autisme længes tilbage til den tid, da børnene var i hjemmebaserede tilbud, og hvor forældrene selv havde ansvar for kvalitet og kvantitet i behandlingstilbuddet. Og hvor de fik refunderet nogle af deres udgifter fra provinsen.

Cindy Havens, der er mor til to drenge med autisme, siger, at det tidligere, hjemmebaserede program var bedre for hendes drenge, og at de dengang gjorde større fremskridt. Hun efterlyser en ordning som i Ontario, hvor forældre kan vælge mellem et offentligt tilbud og et hjemmebaseret tilbud, hvor udgifterne refunderes. Cindy Havens siger, at der har været store problemer hos udbyderne af behandlingen: mangel på kvalificerede pædagoger og nogle børn har fået mindre end de lovede 20 timers intervention om ugen.

En anden forældre, Darry Nowlan, fortæller, at hans barn ikke får de lovede 20 timers ABA-behandling om ugen. Timerne bruges i stedet til at holde møder og til administration, og også når de ansatte er syge går der timer fra børnene.

Nogle af de ansatte laver papirarbejdet uden for arbejdstid, således at tiden ikke går fra børnene, fortæller Danielle Pelletier, som er leder af Autism Intervention Services i hovedstaden Fredericton. Men der er uklarhed omkring reglerne om timeforbruget, så der er forskelle på, hvordan de forskellige udbydere fortolker reglerne.

Teknisk set skal alle arbejdsopgaver klares inden for de afsatte 20 timer om ugen, men Pelletier fortæller, at selv 20 timers effektiv intervention om ugen er for lidt. Amerikanske undersøgelser har vist, at med mindst 30 timers intervention om ugen, vil en stor del af børnene i ABA-behandling blive som ikke-autistiske børn, fortæller hun.

»Vi har nu været i gang i et år, og vi er kommet langt, og jeg er tilfreds med resultaterne. Men vi ved godt, at forskning viser, at 30 timers intervention om ugen er nødvendig. Vi får kun 20. Så vi kan ikke forvente at se de samme resultater som i mere intensive programmer. Men børnene profiterer og er inden i en god udvikling,« siger hun.

Kun omkring halvdelen af personalet hos de syv udbydere af ABA-behandling har en uddannelse inden for anvendt adfærdsanalyse. Det er regeringens mål, at 100% skal have en sådan uddannelse.

Mary Schryer, som er regeringens Family and Community Services Minister, siger, at man blev nødt til at starte med de tilgængelige ressourcer, og at regeringen ikke har råd til flere interventionstimer om ugen. Men hun er overrasket over, at antallet af behandlingstimer bliver reduceret af administration og møder.

»Efter min mening er de 20 timer reserveret til intervention,« siger Schryer. »Vi bevilger et fast beløb til hver udbyder af ABA-behandling, og hovedparten af disse penge er øremærket til intervention.«

Den første evaluering af det nye behandlingssystem nævner ikke problemerne med antallet af interventionstimer, men omtaler manglen på kvalificeret personale. Ifølge evalueringen er det svært at fastholde det uddannede personale, fordi de tiltrækkes af højere lønninger i skolesystemet.

Kilde: CBC News, 10. december 2007

Tidligere artikler om ABA i New Brunswick:
Regering bevilger 13 mio. til adfærdsanalytisk behandling
Krav om ABA-behandling til voksen mand med autisme
Forældrekrav udløser millionbevilling til tidlig indsats
Følelsesladet demonstration til fordel for autismebehandling
Demonstration til fordel for ABA-behandling

Redaktionen / 24.12.2007