USA

Frygt for indblanding ved medfinansiering

I USA er der nu 20 stater som enten allerede har eller er i gang med at indføre lovgivning, der pålægger forsikringsselskaber at betale autismebehandling. Men i skolesystemerne er der frygt for, at der med pengene også følger en indblanding i behandlingsmæssige forhold. Et andet uafklaret spørgsmål er udgiftsfordelingen mellem forsikringsselskaber og skoler, som har ansvaret for behandlingstilbud til børn med autisme.

Skoleledere fortæller, at refusion fra private forsikringsselskaber vil kunne spare skoledistrikterne for mange penge, eftersom autismebehandling er dyr. Anvendt adfærdsanalyse – ABA – koster fx mellem US$ 30.000 og US$ 50.000 om året for 30 timers intervention om ugen (152.000 – 254.000 DKK).

Men de fleste ledere af skoledistrikter sætter spørgsmålstegn ved, hvordan refusionsordninger kommer til at påvirke det lovgivningsmæssige ansvar, som er fastlagt i principperne om FAPE – Free and Appropriate Public Education – til børn med handicap. De frygter, at forsikringsselskaberne ikke alene vil finansiere behandlingen men også blande sig i behandlingernes kvalitet og i visitationen til sådanne behandlinger.

Chefen for foreningen af ledere specialundervisning - Council of Administrators of Special Education – Christy Champers siger, at eftersom skoledistrikterne lovgivningsmæssigt er forpligtet til at yde en gratis og adækvat specialundervisning, så kan skolerne ikke afslutte tilbud til børn med autisme alene på grund af prisen eller varigheder af behandlingen.

I dag er situationen i stater med lovpligtig forsikringsdækning, at nogle skoler kræver refusion af deres udgifter, mens andre ikke gør. Og de private forsikringsordninger er meget forskelligartede. En form for autismebehandling kan være dækket i nogle selskaber, men ikke i andre.

Nogle stater, fx Michigan, har forbudt skoledistrikterne at anmode forældre om refusion for udgifter til autismebehandling, så længe denne behandling sker i skoleregi. I andre stater – fx Nebraska – kan skoledistrikterne forespørge om der er mulighed for at dele udgifterne med private forsikringsselskaber, men kan ikke kræve det. Og kan ikke stille refusion som en betingelse for at tilbyde autismebehandling.

I Michigan siger lederen af Wayne County Regional Education Service Agency at det er et kontroversielt spørgsmål om private forsikringsselskaber skal betale for ydelser, som uddannelsessystemet er forpligtet til at levere. Det vil hjælpe på vores økonomi, siger hun, men er det forsvarligt?

I Nebraska accepterer lederen af Westside Community School District i Omaha, Steve Milliken, forsikringsfinansiering, men udtrykker bekymring for konsekvenserne. Som eksempel nævner han, at mens skoledistrikter forsøger at tilbyde autismebehandling i de mindst indgribende former – som enkeltintegration – så vil forsikringsselskaber måske stille krav om intensive behandlinger, som finder sted i segregerede, laboratorie-lignende omgivelser.

Californien er en af de stater, hvor skoledistrikter og forsikringsselskaber deler udgifterne til autismebehandling. Californien indførte i år 2000 loven Mental Health Parity Law (AB 88), som pålægger private forsikringsselskaber at refundere udgifter til behandling for autisme – herunder audiologopædi, fysioterapi og anvendt adfærdsanalyse – uanset udgiftens størrelse og behandlingens tidsmæssige udstrækning.

Advokaten Christopher Angelo, som i sin tid arbejdede for indførelsen af forsikringsdækning, siger, at den californiske lov er den mest progressive i hele USA. Før år 2000 var forsikringsselskaber kun forpligtet til at dække udgifter til diagnosticering af autisme.

Christopher Angelo siger, at skoledistrikterne ubetinget støtter loven, og fortæller at det har hjulpet på det ellers anstrengte forhold mellem forældre til børn med autisme og skoledistrikterne, der engang af forældrene blev opfattet som fjender. Nu samarbejder skoledistrikter og forældre for at skaffe bedre forhold til børn med autisme. Ofte forhandler forsikringsselskaberne direkte med de forsikringsdækkede børns skoledistrikter og de aftaler internt fordelingen af udgifter.

Kilde: California Special Education Alert, Vol. 14 No. 5,1. December 2007

Redaktionen /11.12.2007