BRITISH COLUMBIA, CANADA

Bachelor-uddannelse i ABA

Capilano College i North Vancouver opretter nu en bachelor-uddannelse i anvendt adfærdsanalyse. Initiativtager er psykologen Dr. Ellen Domm, som er ansat på Capilano College, og som er mor til en 7-årig dreng med autisme. Uddannelsen starter i januar 2009.

Da Ellen Domms søn, Levi, som treårig blev diagnosticeret med autisme, igangsatte hans forældre straks en intensivt adfærdsanalytisk behandling. Det gjorde de, selv om prisen for en ABA-behandling langt overstiger det offentlige tilskud på CA$ 20.000 (100.000 DKK) som familier til børn med autisme har ret til indtil barnet bliver seks år. Når barnet starter i skole, falder tilskuddet til kun CA$ 6.000 om året (30.000 DKK). Takket være den tidlige og intensive indsats er Levi i dag højtfungerende, han er enkeltintegreret i en almindelig 2. klasse men får stadig 12 timers hjemmebaseret, lavintensiv adfærdsanalytisk intervention om ugen.

Men da Levis forældre oprindelig skulle sammensætte et team af ABA-trænere til det daværende intensive ABA-program erfarede de hurtigt, hvor vanskeligt det var at finde og fastholde kvalificeret personale. Ellen Domms fortæller: »Selv om jeg i kraft af mit arbejde havde kontakt til masser af studerende fra Capilano College, så var der et stort gennemtræk, og vi havde ansat 14 forskellige trænere på bare to år. Samtidig findes der kun en håndfuld uddannede canadiske adfærdsanalytikere, og de har alenlange ventelister.«

Så det er baggrunden for den nye bachelor-uddannelse, som vil kombinere teoretisk viden om adfærdsanalyse med praktik, således at familier til børn i ABA-behandling blandt de studerende kan finde motiverede trænere.

Uddannelsen er planlagt i et samarbejde med lokale adfærdsanalytikere og forældre til børn med autisme. Uddannelsen, der starter til januar næste år, vil i begyndelsen optage 20 studerende, som i forvejen skal have bestået eksaminer i psykologi.

Bachelorerne vil kunne søge om certificering som Board Certified A ssociate Behavior Analysts (BCABA), og vil senere kunne udbygge deres uddannelse til en mastergrad i ABA, i specialpædagogik eller i psykologi.

Kilde: Canada NewsWire, 10. januar 2008

Capilano College har web-adressen http://www.capcollege.bc.ca/Home.html

TIdligere artikler om ABA-behandling i British Columbia
Kritik af national autismeplan
Sag om ABA-behandling bliver udsat igen
Skole nægter ABA-træner adgang – forældre anlægger sag
Ret til behandling eller domstolsindblanding i sundhedssystemet?
Kontroverser inden afgørende retssag
Ny bog om kampen for ret til behandling
Ny videofilm om tidlig indsats
Regering taber for tredje gang sag om ABA-behandling
Regeringen kan ikke opfylde løfter om autismebehandling
Forældrekritik af bevilling til autismebehandling
Indiansk familie føler sig svigtet af regeringsparti i sag om ABA-behandling
Dom om ret til intensiv behandling forsøges appelleret
Børn med autisme i British Columbia får nu ret til intensiv og tidlig behandling
Delvis sejr for forældre til børn med autisme

Redaktionen/22.01.2008