ALABAMA, USA

ABA-børnehave blander børn med autisme og almindelige børn

Little Tree Preschool i Mobile, Alabama, er en ABA-børnehave med plads til 24 børn. Men kun halvdelen af dem har autisme. Den anden halvdel er helt almindelige børnehavebørn. ABA-metoden anvendes ikke kun til børnene med autisme, men også til de andre børn i børnehaven.

Målgruppen for Little Tree Preschool er børn i alderen mellem 2½ og 5 år. Til børnene med autisme er der 35 timers intensiv oplæring om ugen plus ugentlige hjemmebesøg. Der er ansat to certificerede adfærdsanalytikere, som superviserer behandlingerne, men hovedparten af personalet er studerende fra Auburn University Department of Psychology, som har en masteruddannelse i ABA. Little Tree Preschool fungerer som praktiksted for de studerende. Børnehaven har kun seks fuldtidsansatte. Resten er praktikanter fra Auburn University.

Som nævnt fungerer ABA-børnehaven også som et tilbud til almindelige børn. I Little Tree Preschool er ABA ikke kun en behandlingsmetode til børn med indlæringsvanskeligheder, men også en metode til effektivisering af undervisningen af børn uden særlige behov eller læringsproblemer. I USA er børnehaver ikke – som i Danmark – fokuseret på leg, men er indlæringsorienterede, og i Little Tree Preschool anvendes ABA i undervisningen i læsning og matematik. Desuden lægger man vægt på, at samværet mellem almindelige børn og børn med handicap udvikler begge parters sociale færdigheder. De ikke-handicappede lærer tolerance, tålmodighed og får forståelse for anderledes børn. Børnene med autisme får til gengæld mulighed for at praktisere og øve deres sociale færdigheder sammen med børn, der ikke har kommunikative og sociale handicaps. Og de får mulighed for at etablere venskaber med typiske børn.

Little Tree Preschool, som er en privat børnehave, åbnede i august 2007 som et samarbejde mellem privatskolen The Learning Tree, skoledistriktet Mobile County Public Schools samt Alabama State Department of Education. Desuden indgår psykologistudiet på Auburn University i samarbejdet.

Skoleleder Holly Rogers har tidligere erfaringer med en tilsvarende universitetsbørnehave ved Auburn University. Hun siger, at samarbejdet med skoledistriktet er gået over al forventning, og at børnehavens bygninger – som er en tidligere skolebygning - er stillet til rådighed af skoledistriktet.

Dana Handmacher, der er mor til en 4-årig dreng med autisme, forklarer om blandingen af børn med autisme og børn uden handicap: »Børnene med autisme er sammen med gode rollemodeller. De kan se en normal og eftertragtelsesværdig adfærd. Børn med autisme har problemer med at aflæse sociale forventninger, men det kan de lære fra almindelige børn. Det lærer man bedre i samværet med kammerater end fra en voksen. Børnene med autisme er meget motiverede for at efterligne deres legekammerater. Men børnehaven er også uvurderlig for de almindelige børn.«

»Hvis William ikke havde fået en plads på Little Tree Preschool, måtte han i stedet køres langt til den nærmeste specialbørnehave, hvor de blander børn med forskellige handicaps, og hvor personalet ikke har specialviden om autisme,« fortæller Dana Handmacher. »Her er personalet eksperter på autisme.«

Skolelederen forklarer, at 1:1:tid er afgørende for alle børn med udviklingsmæssige forsinkelser. I Little Tree Preschool varierer børnenes 1:1 tid fra 30 min. om dagen til adskillelige timer – afhængig af barnets individuelle behov. »Vi tager børnene ud af gruppen, og der er særlige mål for vores børn med handicap – færdigheder, som de må lære uden for gruppesammenhænge.«

Leigh Ann Adams er adfærdsanalytiker og seniorsupervisor. Hun har ansvaret for undervisningen og børnehavens fire udegående ABA-trænere. Det er personaler, som bruger en time per uge i børnenes hjem samme med familien, således at forældrene kan lære at arbejde med barnet hjemme.

Skolelederen forklarer om hjemmebesøgene: »Alle omkring barnet må samarbejde. Der er ingen kur imod autisme, og det tager lang tid at oparbejde de færdigheder, som barnet må have for at kunne enkeltintegreres i skolen. Alle må arbejde sammen i et team. Forældrene underskriver en kontrakt om, at de vil deltage aktivt i alle aspekter af barnets program.«

Kilde: Mobile Register (Alabama), 26. december 2007

Little Tree Preschool har web-adressen http://learning-tree.org/little_tree.aspx

Little Tree Preschool er en del af The Learning Tree, der er et ikke-kommercielt, privat tilbud for personer med mental retardering. The Learning Tree driver – foruden børnehaven Little Tree Preschool – også specialskoler og botilbud. Alle er de baseret på anvendt adfærdsanalyse. The Learning Tree blev oprettet i 1983 af tre forældrepar til handicappede børn. The Learning Tree har i dag mere end 350 hel- eller deltidsansatte og 80 børn, unge og voksne som elever. The Learning Tree har web-adressen http://learning-tree.org/

Masteruddannelsen i ABA ved Auburn University Department of Psychology har web-adressen http://www.auburn.edu/psychology/gs/masters/index.htm

Tidligere artikler om ABA-behandling i Alabama:
Forældre taber ankesag

 

Redaktionen /24.01.2008