CALIFORNIEN, USA

78 mio. ekstra til forskning i ultratidlig intervention

Ud over bevillingen på 57 mio. til ultratidlig intervention ved University of Washington (se artiklen Ultratidlig præventiv intervention til babyer) har National Institute of Child Health and Development også bevilget yderligere 78 mio. kr. til MIND Institute ved University of California Davis (US$ 15,3 mio.) I løbet af en femårig periode skal instituttet undersøge sammenhængen mellem alder og effekter af ultratidlig, adfærdsanalytisk intervention.

»Vi tror, at jo tidligere en intervention påbegyndes, desto bedre bliver resultaterne,« siger Stacy Goldring, som er klinisk forskningskoordinator ved MIND Institute. »Men vores undersøgelse bliver den første, hvor man tilfældigt fordeler børn på en undersøgelses- og en kontrolgruppe for at undersøge effekter af alder ved interventionens start. Sådanne randomiserede, kliniske studier er almindelige når det gælder undersøgelser af ny medicin, men det er sjældent muligt at få bevillinger til sådanne undersøgelser af adfærdsmæssige interventioner.«

»Tidligere undersøgelser har drejet sig om ældre førskolebørn med autisme og har brugt pædagogiske metoder, som ikke er tilpasset behandlingsbehovet hos spædbørn og småbørn. De tidligere studier har ofte dokumenteret forbedringer i kommunikation og interaktion, men har været mindre succesfulde når det gælder relationer til andre, evnen til at tage sociale initiativer og til at generalisere etablerede færdigheder,« siger Stacy Goldring.

Undersøgelsen skal ledes af Dr. Sally Rogers og det er den variant af anvendt adfærdsanalyse - Early Start Denver Model – som Sally Rogers har udviklet, der skal bruges i undersøgelsen. Early Start Denver Model er en variant af ABA, som er baseret på udviklingspsykologisk viden og som fokuserer på relationer mellem barn og voksne. I interventionen vil hovedvægten blive lagt på tre altafgørende tidlige udviklingsområder – imitation, deling af følelser og referentiel kommunikation. Men grundlaget for metoden er anvendt adfærdsanalyse – ABA – som arbejder med motivation hos børn med autisme i kraft af individuel tilpasset forstærkning og en effektiv håndtering af problemadfærd.

MIND Institute efterlyser nu forældre, der er interesserede i at lade deres børn deltage i undersøgelsen. Børnene i den nye undersøgelse skal være mellem 12 og 26 måneder gamle. Børnene vil ved lodtrækning blive fordelt på en undersøgelses- og en kontrolgruppe, der skal have et standardtilbud.

Kilde: University Wire, 16. januar 2008

MIND Institute har web-adressen http://www.ucdmc.ucdavis.edu/mindinstitute/

Tidligere artikler om ABA i Californien:
Ny universitetsklinik
Børnehospital opretter forældrekurser
Udgifter til ABA refunderes
Medarbejdere overtager supervisionscenter
Kritik af benchmarking af børns udvikling
Offentlig investering for livet
Utilfredse forældre danner ny afdeling af FEAT
Ny forskning i tidlige og intensive interventioner
ABA-skole ekspanderer
Enkeltintegration betyder alt
Tidlig og intensiv intervention truer budgetter og giver konflikter
Dimissionsfest på ABA-skole
10-årig dreng får bevilget privat ABA-skolegang
BBC laver program om ABA-behandling
Alle børn med autisme skal tilbydes ABA-behandling

Redaktionen/21.1.2008