WASHINGTON, USA

Ultratidlig præventiv intervention til babyer

Autism Center ved University of Washington har igangsat et nyt forskningsprojekt, som skal afdække effekterne af ultratidlig, præventiv adfærdsanalytisk intervention til babyer i højrisikogruppen for udvikling af autisme. Deltagerne i den nye undersøgelse er mindre søskende til børn med autisme og skal være under seks måneder gamle.

Den nye undersøgelse er finansieret af National Institute of Child Health and Development, som for nylig udpegede Autism CenterUniversity of Washington som et af seks nye Autism Centers of Excellence. Bevillingen til det nye forskningsprojekt er på US$ 11,3 mio. (57 mio. DKK). Undersøgelsen vil komme til at omfatte 200 nyfødte børn, som er i høj risiko for senere at udvikle autisme. Deltagerne vil alle være mindre søskende til børn, der allerede har en autismediagnose. Mens risikoen ifølge de seneste amerikanske undersøgelser for autisme i almindelighed er 1:150, så er den 1:20 for søskende til børn med autisme.

Den kliniske leder af undersøgelsen, professor i psykiatri og adfærdsanalyse Annette Estes, fortæller, at forskningsprojektet er det første forsøg på at forebygge autisme hos en højrisikogruppe af børn. Hun fortsætter: »Forskning har vist, at jo tidligere interventionen starter, desto bedre bliver effekterne. Et af vores mål er at blive i stand til at identificere tegn autisme så tidligt som muligt og inden symptomerne blive åbenlyse, således at vi kan intervenere mens barnets hjerne stadig har bevaret sin plasticitet.«

»I den samme undersøgelsen vil vi forsøge at identificere ultratidlige risikofaktorer, hvilket ville være betydelig lettere, hvis vi havde fundet nogle sikre genetiske markører. For øjeblikket kan vi tidligst med sikkerhed diagnosticere autisme i 24 måneders alderen. Vi vil måle både genetiske, neurobiologiske og adfærdsmæssige faktorer, der kan forudsige en senere autismediagnose.« fortæller hun.

De børn, der udvælges til undersøgelsen vil efter en indledende udredning bliver delt i to grupper – en undersøgelses- og en kontrolgruppe. Babyerne i kontrolgruppen vil modtage de sædvanlige helbredsmæssige tilbud til spædbørn, men vil løbende blive fulgt af autismespecialister. Den anden halvdel af babyerne og deres mødre – undersøgelsesgruppen - vil i stedet modtage intervention på University of Washington. Mødrene vil i starten blive trænet i at udvikle deres barns øjenkontakt og interaktionen mellem mødre og børn vil blive videooptaget en gang ugentligt.

Når børnene er 12 måneder gamle vil de alle blive udredt igen, hvorefter børnene i undersøgelsesgruppen starter i et intensivt adfærdsanalytisk oplæringsprogram. Efter endnu 12 måneder testes børnene igen for at se om den præventive intervention har reduceret symptomer på autisme, og for at se om antallet af børn med autisme i undersøgelsesgruppen er mindre end antallet i kontrolgruppen.

Kilde: NewsWise Daily News, 7.januar 2008

University of Washington’s Autism Center har web-adressen http://depts.washington.edu/uwautism/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Washington
Adfærdsanalytisk it-firma vinder pris
Forskningsbaseret computerstøttet behandling til børn med autisme
Universitet samarbejder med skoler om autismeindsats
Genetisk forskning får behandlingsmæssige konsekvenser
ABA-behandling er personalegode i Microsoft
Undersøgelser af ABA-trænings effekter på hjernefunktioner
8,6 mio. dollars til forskning i ABA-behandling for børn med autisme

Redaktionen /08.01.2008