ONTARIO, CANADA

ABA-pædagoger forbydes at arbejde i skoler

ABA-tilbud til skolebørn indbefatter normalt pædagogisk støtte i skoleklassen. Men mange børn med autisme i provinsen Ontario får ikke mulighed for denne form pædagogisk støtte i klassen, fordi ABA-pædagogerne ikke må arbejde i skolerne. En række skolebestyrelser forbyder nemlig privatansatte pædagoger at udføre deres arbejde i skolen, fordi det indebærer en forskelsbehandling af børnene.

I utilfredshed med, at ABA-børnene ikke kan videreføre interventionen i skolen, hvilket tvinger mange forældre til at vælge mellem skolegang og hjemmeundervisning, er en række forældre gået sammen i en retssag imod udvalgte skoledistrikter. En af dem er Lynn Shane, som er mor til den 8-årige Adam, der formelt går i 2. klasse på Ashgrove Public School i Toronto-forstaden Clarkson. Men moderen har måttet holde sin søn hjemme igennem længere tid, fordi drengens ABA-pædagog ikke må støtte ham i klassen. Lynn og fem andre familier fra Ontario har anlagt et gruppesøgsmål imod seks forskellige skolebestyrelser. Omkring 1.500 børn er i samme situation og det kan tænkes at deres forældre senere kan tilslutte sig søgsmålet.

»Ingen har kunnet give os en fornuftig forklaring ud over, at behandling ikke kan gives i skolen. Men disse børn fortjener de samme muligheder, som andre børn,« siger Shane.

Patricia McNeil, som er talskvinde for Ontarios undervisningsministerium, siger, at der ikke i provinsen er noget forbud imod behandlere i skolerne, men at det er op til de enkelte skolebestyrelser at afgøre. Skolebestyrelser har forskellige politikker med hensyn til at åbne for private aktører. Hun tilføjer, at der også på de enkelte skoler kan være pladsproblemer, som betyder, at de ikke kan give ordentlige fysiske betingelser for ABA-behandling. Hun siger, »I sidste ende er det forældrene, der må beslutte, hvad der tjener deres børns interesser – skole- eller hjemmeundervisning. Ikke alle skoler kan kombinere ABA-behandling med skolegang.«

Et af de skoledistrikter, der forbyder ABA-behandling i skolerne, er Peel District School Board i Toronto. Her er der indført et generelt forbud imod privat finansiering af ydelser i skolerne. Forældre – eller andre private aktører – kan altså ikke betale sig til ekstra ydelser til enkelte børn, der alle skal stilles lige. Det umuliggør, at elever med særlige behov kan medbringe privatansatte støttepædagoger, fortæller Brian Woodland, som er kommunikationsmedarbejder i skoledistriktet. Han fortæller også, at disse regler er indført for at sikre ligebehandling af alle børn. Det er lærerens ansvar at undervise alle, og hvis enkelte elever medbringer private støttepædagoger, så vil dette barn modtage en anden undervisning end de øvrige.

Hertil siger Lynn Shane, at Adam kun har brug for en ’skygge’, der kan hjælpe ham til at gennemføre den samme undervisning, som de andre børn modtager.

Men i andre skoledistrikter er der ingen problemer. Familien Martini har to børn med autisme i ABA-behandling – Noah og Jonah – og behandlingen integreres i klassen. Børnene går i skole i Toronto-bydelen York.

Advokaten David Baker, som repræsenterer de seks familier, siger, at familierne står i en meget vanskelig situation. »De fleste af dem har enten belånt eller solgt deres huse, og de har hævet deres pensionsopsparinger for at kunne betale for deres børns ABA-behandling.«

Men der kan være en løsning på vej. Under valgkampen i efteråret 2007 lovede de liberale – som genvandt regeringsmagten – at afsætte CA$ 10 mio. (51 mio. DKK) til indførelse af ABA-tilbud i skolesystemet.

Kilde: The Mississauga News , 7. februar 2008

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Canadas største skoledistrikt køber online ABA-vejledning
Far til dreng med autisme stiller op til valget
Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 10.02.2008