ENGLAND

Studiebesøg hos Step by Step

Helle Baagøe Saager har været på studiebesøg hos ABA-skolen Step by Step, der ligger i Sussex i England.

Step by Step er resultatet af en mindre gruppe forældres kollektive indsats. Forældrene kommer fra en lille by i Sussex – Crowborough – og de er alle forældre til børn med autisme. De fandt sammen i en kritik af de eksisterende tilbud til børn med autisme, og de påbegyndte – hver for sig – hjemmebaserede adfærdsanalytiske tilbud til deres børn. Men efterhånden som børnene blev ældre, blev det tydeligt, at hjemmeundervisning ikke var løsningen på disse børns sociale vanskeligheder – der manglede kammerater og der manglede et fælles læringsmiljø. Derfor oprettede de Step by Step. Men forinden gik der en lang periode med at skaffe økonomiske midler. Godt hjulpet af lokale donationer kunne skolen åbne i foråret 2004.

Men de lokale skolemyndigheder nægtede at acceptere Step by Step som et relevant uddannelsestilbud, og har forsøgt at tvinge nogle af børnene til at gå i en lokal specialskole i stedet for. Skolemyndighederne truede på et tidspunkt forældrene med en straffesag og fængselsstraf, hvis de forsat nægtede at følge skolemyndighedernes beslutning, men en anke gav forældrene ret til at lade deres børn fortsætte i ABA-skolen.

Det var et meget interessant studiebesøg - specielt at mærke suset af energiniveauet, som var meget nærværende. Alle børn var i gang med noget meningsfyldt hele tiden. Det var det stærkeste indtryk, jeg personligt fik fra besøget.

Selve skolen er inddelt i tre afdelinger, som er niveauopdelte. Hver afdeling har sine trænere, som ikke er specielt tilknyttet et enkelt barn. De arbejder på skift med alle børn; dels for at sikre afveksling i arbejdsdagen – dels for generaliseringens skyld.

Hver afdeling er ledet af en class teacher – som viste sin myndighed ved at være iklædt en hvid skjorte (trænerne var i ens blå uniformer) – og hun superviserer den daglige træning. Desuden er det hendes opgave, at udfærdige programmer til de enkelte børn, skaffe træningsmaterialer som passer til og tjekke programmerne før og efter træning. Desuden er der ansat en ABA-supervisor, som lægger uddannelseslinien for skolen. Hver måned har de besøg af en amerikansk konsulent, men i følge School Director Donna Fidler, så er dette efterhånden mest for syns skyld, eftersom de som uddannelsesinstitution nu har den faglige kompetence til at være selvkørende.

Skolens daglige pædagogiske linje lider lidt af, at den skal indordne sig den nationale læseplan – som gælder alle skoler – herunder specialskoler. Det vil sige at skolen er nødsaget til at undervise i emner, som ligger langt udover børnenes forståelsesniveau - dette selvom de forsimples til det minimale. Måden, skolen imødegår denne problemstilling, er ved at lægge lektioner, som hører under den nationale læseplan sidst på eftermiddagen, hvor børnene er mest trætte, mens ABA-timerne ligger om formiddagen. Eleverne undervises i disse fag gruppevis, således at ressourcerne er koncentreret om ABA-delen.

På skolen er der kun 2 af de ansatte, som er læreruddannet. Disse to er dels ansatte til at sikre, at skolen opfylder målene for læseplanen, men hvad vigtigst er, så skal de ’do the walk and do the talk’, når der er tilsyn fra de lokale myndigheder. Skolens faglighed vurderes nemlig udelukkende på dens evne til at overholde læseplanen – pædagogik, behandlingsplaner etc. er ikke interessant i denne sammenhæng.

Resten af de ansatte er bachelorer med en psykologiuddannelse (3-årig udannelse), som varetager den adfærdsanalytiske oplæring på skolen. Denne ansættelsespraksis giver en stor udskiftning i personale, hvilket skyldes at de psykologiuddannende typisk bruger jobbet som afsæt til andre jobs.

En plads på Step by Step koster 45.000 pund om pr. år (445.000 DKK). Der er for øjeblikket 16 børn på skolen, hvilket er skolens maksimum. Børnenes funktionsniveau favner hele ASF-spektret.

Men det var med lidt blandende følelser, at jeg gik derfra. Jeg har den største respekt for det arbejde og den ildhu, som er lagt i oprettelsen af skolen - det i sig selv er hårrejsende imponerende. Jeg er også sikker på, at der ikke var en finger at sætte på den intensive oplæring, men den omvendte integration og - ja - integration i det hele taget eksisterer ikke. Der var kun en dreng, som er med i et integrationsprojekt, men det gik rigtig skidt, eftersom samarbejdet mellem ABA-skolen og den skole drengen går i, er nærmest ikke-eksisterende. Så det er jo en isoleret specialskole, hvor børnene kommer langvejs fra hver morgen.

En anden biting var at jeg fornemmede en klar afstandstagen til den 'nordiske ABA-model', som ikke blev defineret nærmere, men som blev betegnet som rigid - og denne blev sat op imod Verbal Behavior, som er skolens teoretiske udgangspunkt.

Hvis jeg skulle besøge skolen igen, ville jeg følge selve undervisningen på tæt hold, for her er jeg sikker på, at der er megen inspiration at hente. Rent organisatorisk - ja så er det jo lidt gammeldags og meget engelsk. Som træner ville jeg føle, at jeg udførte bestillingsarbejde uden selv at skulle forholde mig pædagogisk eller didaktisk til det enkelte barn. Bare den måde at class teacher gik rundt og overvågede træningen på (i sit stewardesselignende tøj) er jo i sig selv meget udansk. Og så er manglen på integration (som jo er meget iøjefaldende eftersom skolen ligger midt ude på landet - dog meget smukt) et stort minus hos mig.

Men en oplevelse, det var det.

Step by Step har web-adressen http://www.stepbystepschool.org.uk/. Skolen vil gerne tilbyde supervision - også til Danmark. Og de vil kunne gøre det til en konkurrencedygtig pris.

ABAforum har tidligere skrevet om Step by Step
Forældre opfører ABA-skole
Step by Step er klar til at åbne
»Modstanden har gjort os stærke«
Trusler om retssager imod stiftere af ABA-skole
Skolekonflikt stadig uløst
Sejr
for ret til ABA-skoletilbud
Step by Step planlægger udvidelse

Tidligere artikler om ABA-behandling i England:
Ikke handicappet men hjælpeløsheden
Forkvinden for National Autistic Society støtter ABA-skole
The Times organiserer indsamling til TreeHouse
Arsenal støtter ABA-skole
To ABA-baserede metoder topper liste over interventioner
TreeHouse producerer reklamefilm
Nyt ministerium opretter Autism Education Trust
Veninder starter ABA-skole
Research Autism giver topkarakter til ABA
Planer om adfærdsanalytisk læreruddannelse
ABA-træner samler penge ind
Hjemmegående far og ABA-træner
Step by Step planlægger udvidelse
Planer om ABA-skole

Roman om ægteskabelig krise i familie med autisme
Baron-Cohen fremhæver anvendt adfærdsanalyse som behandlingsmetode
Sejr for ret til ABA-skoletilbud
About a Boy
Specialet, der gik verden rundt
Skolekonflikt stadig uløst
TreeHouse School flytter
Samarbejde mellem forretningsfolk og ABA-skole
Trusler om retssager imod stiftere af ABA-skole
Ny fond til forskning i behandling af autisme
Ny teknologi i dataregistrering af ABA-træning
Advokater fører ankesager
»Modstanden har gjort os stærke«
Gave på 22 mio. til ABA-skole
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Step by Step er klar til at åbne
Pensionistægtepar samler ind til 2-årigs behandling
Myndighed ombestemmer sig om ABA-behandling
Familie flytter forgæves for at få ABA-behandling
Portræt af en engelsk ABA-pioner
Forældre opfører ABA-skole
Behandlingstilbud var ulovligt
Endnu en støttefest for ABA-behandling
Pressionsgruppe for tidlig og intensiv behandling
Privat fund-raising til ABA-behandling
Ret til intensiv behandling afgøres i stigende grad i retssystemet

Redaktionen / 27.2.2008