ARIZONA, USA

Syv stater overvejer forsikringsdækning

I USA er der for øjeblikket 19 stater, der har tvungen forsikringsdækning af autismebehandling, og i syv andre stater er der fremsat lovforslag om en sådan obligatorisk dækning. Det gælder bl.a. Arizona, hvor parlamentet nu skal tage stilling til, om arbejdsgivere skal pålægges forhøjede forsikringspræmier, for at børn med autisme kan få betalt behandling.

Ifølge den nyeste rapport fra Centers for Disease fra 2007 er udbredelsen af autisme nu steget til 1 per 150 i USA. Den hastigt voksende forekomst af autisme blandt småbørn har forøget presset for at få gratis behandlingstilbud. I USA, hvor store dele af sundhedssektoren er privat, opererer man med to hovedmodeller for finansiering af behandling til børn med autisme. I nogle stater er det udelukkende uddannelsessystemet, der har ansvaret for tilbud til børn med autisme når de fylder tre år. I andre stater finansieres behandlingerne ved obligatorisk, arbejdsgiverbetalt forsikringsdækning. Normalt er behandling af psykiatriske lidelser – herunder autisme – undtaget den obligatoriske sygeforsikring men i 19 stater er der indført lovgivning, som pålægger forsikringsbranchen at inkludere autismebehandling – men ikke andre former for psykiatriske lidelser.

I Arizona er lovforslaget om obligatorisk forsikringsdækning blevet fremsat af senator Amanda Aguirre, som er demokrat fra Yuma. Lovforslaget hedder officielt SB 1263, men har fået tilnavnet Steven’s Law – opkaldt efter Steven Ugol, der som treårig blev diagnosticeret med autisme, men som nu går i almindelig skole efter en tidlig og intensiv adfærdsanalytisk behandling.

Senator Aguirre fortæller, at hun selv har en baggrund i sundhedssystemet, og at hun dengang oplevede, hvordan en autismediagnose påvirkede ikke alene barnet men hele familier. »Jeg vil arbejde for, at en autismediagnose ikke skal ende med at familien går fallit, at forældrene bliver skilt, eller at de må sælge deres hus for at få råd til behandling,« fortalte hun på en pressekonference.

Her deltog også Steven Ugols mor, Char. Hun fortalte, at hun ikke kan arbejde, fordi hun må tage sig af sin dreng, og at belastningen for at kunne betale for behandlingen er overvældende. »Det er forfærdeligt, ikke at være i stand til at betale for den hjælp, som du ved virker,« sagde Ugol på pressekonferencen.

Lovforslag SB 1263 vil kun omfatte arbejdsgiverbetalte forsikringer i virksomheder med mere end 50 ansatte. Minde arbejdsgivere er undtaget, fordi det i for høj grad vil belaste virksomhedens økonomi at skulle betale de ekstra udgifter til forsikringsdækning af autismebehandling. Gruppen af børn, der vil være forsikringsdækket omfatter ikke alene diagnosen autisme men også Asperger syndrom og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Behandlingerne vil omfatte anvendt adfærdsanalyse suppleret med audiologopædi samt fysioterapi.

På pressemødet deltog også forskeren Jim Adams fra Arizona State University. Han er far til en datter med autisme og er aktiv i Autism Society of America. Han sagde, at hvis børn med autisme ikke får behandling, så ender de som inaktive voksne i botilbud eller døgninstitutioner. Han fortalte også, at ca. halvdelen af børn med autisme med den rigtige behandling kan blive velfungerende og i nogle tilfælde ikke til at skelne fra normale børn.

I lovforslaget er det skønnet, at udgifterne til forsikringsbetalt autismebehandling vil udgøre omkring 1 procent af forsikringspræmierne. Begrundelsen for at pålægge forsikringsselskaberne – og dermed arbejdsgiverne - denne udgift er, at Arizona ikke har økonomi til at finansiere disse børns behandlinger.

På pressemødet deltog også Regena Frieden, som repræsenterer forsikringsselskabet Blue Cross Blue Shield of Arizona. Hun sagde, at branchen nu overvejer lovforslaget og endnu ikke har taget stilling, men at branchen normalt er imod obligatoriske dækninger, fordi det forhøjer præmierne.

Efter pressemødet var der et støttearrangement som samlede mere end tusind forældre til børn med autisme. Blandt talerne var formanden for repræsentanternes hus i Arizona, republikanerne Jim Weiers, og Hillary Santoro, som fortalte om sin 2-årig dreng, der er nydiagnosticeret. Hun sagde, at hun vil gøre alt for at hjælpe ham, men at hendes nuværende sygeforsikring ikke dækker autismebehandling.

Kilder:
East Valley Tribune, 30. januar 2008
Azfamily.com, 29. januar 2008

SB 1263 - Steven's law - er offentliggjort på websitet for Arizona State Legislature

Redaktionen /02.02.2007