WASHINGTON, USA

Rapport anbefaler forsikringsbetalt ABA-behandling

Delstaten Washington har siden 2005 haft en Autism Task Force, som er nedsat af Washington State Legislature – statens lovgivende forsamling. Denne arbejdsgruppe har nu afgivet sin afsluttende rapport, der som hovedprioritet har forsikringsbetalt ABA-behandling til alle børn med autisme. De øvrige anbefalinger omfatter oprettelse af ekspert- og behandlingscentre over hele staten, garanti for tidlig screening og diagnosticering, støtte til familier med børn med autisme samt efteruddannelse af autismespecialister.

I rapporten fremhæves det som et stort problem, at mange børn med autisme ikke modtager en relevant behandling. Den vigtigste barriere imod behandling identificeres som værende den manglende forsikringsdækning hos private sygeforsikringer, der eksplicit udelukker dækning af udgifter til diagnosticering, adfærdsanalytisk behandling og udgifter til certificerede adfærdsanalytikere. Derfor er det nødvendigt at der lovgives om obligatorisk forsikringsdækning af autismebehandling. Udgifterne til en sådan obligatorisk dækning skønnes at udgøre ca. 1 % af præmien hos private sygeforsikringsselskaber.

For de personer, der ikke igennem deres arbejde har en privat sygeforsikring, foreslår rapporten, at der skal være en udvidet dækning via Medicaid – den offentlige sygesikring for lavindkomstgrupper og handicappede. Rapporten foreslår desuden, at der skal stilles særlige kvalifikationskrav til de personer, som skal levere den forsikringsbetalte behandling – de skal enten være Board Certified Behavior Analysts eller psykologer på ph.d.-niveau. Board Certified Behavior Analysts er adfærdsanalytikere, som har mindst en mastergrad inden for anvendt adfærdsanalyse og som er certificeret af Behavior Analyst Certification Board.

Den afsluttende rapport med prioriterede anbefalinger er arbejdsgruppens anden rapport. Den første kom for et år siden og indeholdt 31 ikke-prioriterede anbefalinger inden for 4 hovedområder: organisation af indsatsen imod autisme, behandling for autisme, uddannelse og efteruddannelse af fagfolk samt finansiering.

I behandlingsafsnittet anbefalede arbejdsgruppen entydigt anvendt adfærdsanalyse som tidlig interventionsform. Det blev understreget, at interventionen bør starte så tidligt som muligt og allerede ved den første mistanke om en autismespektrum-diagnose. Det blev samtidig understreget, at elementerne i tidlig intervention bør indeholde:

  1. Helhedsorienteret indsats som omfatter kerneområder som imitation, sprog, leg og social interaktion
  2. Orientering imod psykologisk udvikling hos normale børn
  3. Struktureret oplæring baseret på anvendt adfærdsanalyse
  4. Adfærdsanalytiske strategier for at begrænse uhensigtsmæssig adfærd
  5. Involvering af forældre som partnere
  6. Gradvis overgang fra et intensivt tilbud (sædvanligvis 1:1) til mindre strukturerede tilbud (små grupper)
  7. Højtuddannet personale
  8. Supervision
  9. Høj grad af intensitet – mindst 25 timer om ugen i 12 måneder om året i mindst 2 år
  10. Igangsættelse af intervention ved 2-års alderen.

Kilder:
Autism Task Force. (2007). Caring for Washington Individuals With Autism: Report to Governor and Legislature. Priority Recommendations and Implementation Plans. Tumwater, WA: Department of Health.
Autism Task Force. (2006). Caring for Washington Individuals With Autism: Report to the Governor and the Legislature. Tumwater, WA: Department of Health.

Tidligere artikler om ABA-behandling i Washington
Ultratidlig præventiv intervention til babyer
Adfærdsanalytisk it-firma vinder pris
Forskningsbaseret computerstøttet behandling til børn med autisme
Universitet samarbejder med skoler om autismeindsats
Genetisk forskning får behandlingsmæssige konsekvenser
ABA-behandling er personalegode i Microsoft
Undersøgelser af ABA-trænings effekter på hjernefunktioner
8,6 mio. dollars til forskning i ABA-behandling for børn med autisme

Redaktionen 16.02.2008