IRLAND

Dagblad støtter ABA-skoler på lederplads

Irlands største dagblad, Irish Independent, kritiserer i en leder regeringen for dens autismepolitik og støtter oprettelse af flere ABA-skoler . Lederen er publiceret efter en parlaments- og mediedebat om regeringens afvisning af at give støtte til flere end de nuværende 12 offentligt finansierede ABA-skoler.

I lederen hedder det bl.a.

»Det er nu på tide, at undervisningsminister Mary Hanafin overskrider de kvælende grænser i sit ministerium og begynder at tænke selv. Som så mange andre ministre er hun i fare for at glemme, at hun blev valgt for at tjene folket og ikke for at være et villigt redskab for krav fra ikke-valgte byrokrater eller lærernes fagforening.

Hendes håndtering af den igangværende konflikt om uddannelsestilbud til børn med autisme viser, at hun enten er fanget i ministeriets forældede tankegang eller at hun selv har en irrationel og fejlagtig opfattelse af, hvordan man bedst varetager de autistiske børns interesser.

Uanset hvad forklaringen er, så er det altafgørende, at Ms Hanafin vågner op til realiteterne. Det er hendes pligt at sørge for en tidssvarende uddannelse til udsatte børn, som – hvis de får de rette muligheder – kan spille en fuldgyldig rolle i vores samfund.

I stedet synes hun og hendes ministerium fast besluttede på at modarbejde forældre og lærere, som tilstræber kvalitet i undervisning og intervention. Det er en holdning, som lader hånt om rationalitet, og hendes sag er ikke blevet styrket af hendes falske forsøg på at miskreditere anvendt adfærdsanalyse. (…)

Omfattende og anerkendt international forskning konkluderer, at ABA er den bedste og mest effektive metode til børn med autisme. På grund af sin intensitet er ABA dyr, men dens fordele er veldokumenterede. Børn som ellers ville have begrænsede muligheder kan – efter få års ABA – deltage i normal undervisning. (…)

Ms Hanafin og regeringen må holde op med at lade som om ABA er udokumenteret, eller at der findes bedre metoder. I stedet for at udkæmpe et slag, som er tabt, burde Ms Hanafin fortælle os, hvordan hun planlægger at udbyde ABA-pladser i hele landet. Det er en skændsel, at forældre bliver tvunget til at etablere deres egne skoler og selv skaffe penge til undervisningen, fordi regeringen nægter at leve op til sine forpligtelser. (…)

Måske ville Ms Hanafin forstå sagen bedre, hvis hun forlod sine talepapirer og sine embedsmænd en dags tid og i stedet tilbragte dagen sammen med børn på en ABA-skole. Her ville hun se den forskel, som sådanne skoler gør i disse børns liv og i deres forældres liv.

Det kan være, at ABA med tiden erstattes af endnu bedre metoder, men for øjeblikket er ABA den eneste løsning, Ms Hanafin bør overveje. Det er hendes pligt og det er regeringens pligt at sørge for uddannelse, der er tilpasset børnenes behov. De mest sårbare bør ikke være overladt til velgørenhed eller lokale forsøg på at skaffe økonomiske midler.«

Kilde: Irish Independent, 24. februar 2008

Irish Independent udkommer i et oplag på ca. 160.000 eksemplarer om dagen og har næsten 600.000 daglige læsere.

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Fortsat splittelse i regeringsparti
Splittelse i regeringspartiet inden afstemning om ABA i det irske parlament
Dom i ABA-sag er forsidenyhed
ABA-forening opretter udredningscenter
Lufthavn donerer til ny ABA-skole
Protester imod ny ABA-skole
Erstatninger for ventetid på tidlig intervention
Skole åbner efter 2 års ventetid
Nye frimærker til fordel for ABA-skole
Reklamekampagne for ABA-skoler
Dagblad støtter ABA-forældrene
Forbud imod radioreklame for ABA
Kritik af irsk autismepolitik
Demonstration til fordel for anvendt adfærdsanalyse
Forældre taber retssag
Ny sammenligning af ABA og eklektisk behandling
Pengegave til ABA-skole
Konflikter mellem forældre og myndigheder
Den fjortende ABA-skole
Pop- og tv-stjerne advokerer for ABA
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Bevillinger til ABA-tilbud forlænges
Nye tal udløser krav om flere behandlingstilbud
Lang og dyr retssag om autismebehandling
Ny masteruddannelse i Irland
ABA-skoletilbud fortsætter - måske
Skoletilbud til børn med autisme lukkes
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Redaktionen / 3.03.2008