IRLAND

Millioner brugt på at modarbejde ABA-forældre

Det irske undervisningsministerium har i løbet af de seneste tiår brugt 5 mio. EUR (37 mio. DKK) til at bekæmpe forældre til børn med autisme i retssalene. Ifølge tal, som dagblandet Irisk Independent har fremskaffet, drejer det sig om 104 sager – hovedparten om ABA-behandling til børn med autisme. Men de fleste sager er aldrig blevet ført til doms, fordi der forinden er indgået forlig.

Ministeriet har betalt 3 mio. EUR (22 mio. DKK) som led i forlig og 2,1 mio. EUR (15,7 mio. DKK) i sagsomkostninger. Udgifterne til sager om børn med autisme udgør mere end halvdelen af ministeriets advokat og retsudgifter i perioden, som beløber sig til i alt 9,3 mio. EUR i den 10-årige periode (70 mio. DKK). Tallene er blevet offentligt kendte efter at parlamentsmedlem for oppositionspartiet Fine Gael, Brian Hayes, har stillet spørgsmål til Undervisningsministeren i parlamentet.

Brian Hayes siger, at disse tal er overraskende, og at det er en skandale, at pengene er blevet spildt i retssystemet. Han siger, at hvis spørgsmålet om ABA-tilbud til børn med autisme ikke bliver løst i de næste tre-fire uger, så vil han igen bringe sagen op i parlamentet.

Talsmanden for oppositionspartiet Labour - Ruairi Quinn - siger, at når 104 forældre har måttet gå til domstolene for at få ret, er det et tegn på, at de bliver svigtet af det nuværende system.

Lederen af den irske lærerforening - Irish National Teachers Organisation (INTO) – udtaler, at disse mange penge kunne være anvendt bedre, hvis de var gået til uddannelse af børn med autisme.

I en udtalelse fra Undervisningsministeriet hedder det, at antallet af retssager har været faldende i de senere år, og at tallene fra de seneste 5 eller 10 år derfor ikke giver et retvisende billeder af situationen i dag. Ministeriet har ikke ønsket at offentliggøre præcise tal for, hvor mange af sagerne, der har drejet sig om anvendt adfærdsanalyse (ABA) til børn med autisme.

Den administrative leder af Irish Autism Action - den irske ABA-foreningen - Kevin Whelan siger, at statens udgifter i virkeligheden har været meget højere, fordi de offentliggjorte tal ikke inkluderer de såkaldte høringer, som er en form for samråd mellem forældre og myndigheder, der afholdes når der er uenigheder om visitation til et specialpædagogisk tilbud. De virkelige udgifter har snarere været 20 mio. EUR (150 mio. DKK), skønner han. Han siger også, at sagsudgifterne er eksploderet, fordi ministeriet trækker sagerne i langdrag. Når Irish Autism Action fungerer som bisidder for forældre, der ønsker et ABA-tilbud til deres barn i, så oplever de ofte, at myndighederne udsætter og udsætter afgørelser, og at embedsmænd fra Undervisningsministeriet ikke lytter til forældrenes ønsker. »Vi ved, hvad der virker og hvad, der ikke virker, og det vil vi gerne videreformidle til ministeriet,« siger han.

Kilder:
Daily Mail (London), 27. februar 2008
Irish Independent, 26. februar 2008

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Dagblad støtter ABA-skoler på lederplads
Fortsat splittelse i regeringsparti

Splittelse i regeringspartiet inden afstemning om ABA i det irske parlament
Dom i ABA-sag er forsidenyhed
ABA-forening opretter udredningscenter
Lufthavn donerer til ny ABA-skole
Protester imod ny ABA-skole
Erstatninger for ventetid på tidlig intervention
Skole åbner efter 2 års ventetid
Nye frimærker til fordel for ABA-skole
Reklamekampagne for ABA-skoler
Dagblad støtter ABA-forældrene
Forbud imod radioreklame for ABA
Kritik af irsk autismepolitik
Demonstration til fordel for anvendt adfærdsanalyse
Forældre taber retssag
Ny sammenligning af ABA og eklektisk behandling
Pengegave til ABA-skole
Konflikter mellem forældre og myndigheder
Den fjortende ABA-skole
Pop- og tv-stjerne advokerer for ABA
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Bevillinger til ABA-tilbud forlænges
Nye tal udløser krav om flere behandlingstilbud
Lang og dyr retssag om autismebehandling
Ny masteruddannelse i Irland
ABA-skoletilbud fortsætter - måske
Skoletilbud til børn med autisme lukkes
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Redaktionen / 9.03.2008