ARIZONA, USA

Forsikringsdækning på trods af politisk pres

Arizona slutter sig nu til rækken af stater, der indfører obligatorisk forsikringsdækning af autismebehandling. Den demokratiske guvernør Janet Napolitano har modstået det politiske pres fra forsikringsselskaber og arbejdsgiverorganisationer og har underskrevet en lov – populært kaldet Steven’s Law - der pålægger forsikringsselskaber at dække autismebehandling. Loven er opkaldt efter Steven Ugol, der som treårig blev diagnosticeret med autisme, men som nu går i almindelig skole efter en tidlig og intensiv adfærdsanalytisk behandling.

Godkendelsen af loven om autismebehandling er resultatet af måneders lobbyarbejde anført af forældre til børn med autisme – bl.a. organiseret i foreningen Yuma Parents of Autism Support Group. Og godkendelsen er sket på trods af trusler fra forsikringsbranchen og fra statens arbejdsgivere. Arbejdsgiverne har påpeget, at loven vil resultere i højere forsikringspræmier, som betales af virksomhederne. Det kan få nogle virksomheder til at opsige deres forsikringsaftaler, således at medarbejdere ikke længere får sygeforsikring som en del af deres ansættelse. Det er også blevet fremført, at loven vil flytte de økonomiske byrder ved autismebehandling fra staten til private virksomheder.

Men arbejdsgivernes protester er ikke blevet hørt af de ellers arbejdsgiver-venlige parlamentarikere, som siger, at lovgivning kun har været nødvendig, fordi forsikringsselskaberne har modarbejdet forældre til børn med autisme. Senator Barbara Leff, som er republikaner, siger, at når fx hjertesygdomme bliver behandlet på forsikringsselskabernes regning, så bør også autisme dækkes.

En repræsentant for forældreforeningen – Gretchen Jacobs, som er mor til en 4-årig pige med autisme – udtaler, at arbejdsgivere og forsikringsselskaber ikke har villet dække autismebehandling med den begrundelse af autisme ikke kan behandles. Men hun siger, at forskning viser det modsatte – autisme kan behandles.

For øjeblikket modtager omkring 3.160 børn med autisme økonomiske støtte fra statens Department of Developmental Disabilities (DDD). Det gælder børn med de mest alvorlige former for autisme, hvorimod højtfungerende børn med autisme og Asperger Syndrom ikke støttes for øjeblikket. Forældreorganisationen har også kritiseret, at den nuværende statsstøtte slet ikke kommer i nærheden af det behov, som småbørn med autisme har for tidlig og intensiv intervention.

Men der er i den nye lov sat grænser for, hvilke arbejdsgivere, der skal etablere forsikringsdækning for autismebehandling. Loven omfatter nemlig kun virksomheder med mindst 50 ansatte, eftersom disse firmer bedre end mindre firmaer har råd til de ekstra omkostninger. Desuden er der sat en økonomisk ramme på US$ 50.000 per år (242.000 DKK) for børn under 9 år gamle. Ældre børn og unge kan kun få dækket udgifter til behandling op til det halve.

I følge forældreorganisationen giver denne økonomiske ramme mening, fordi især tidlig og intensiv intervention kan gøre en afgørende forskel.

Kilde: Yuma Sun, 21. marts 2008

Steven's law - SB 1263 - er offentliggjort på websitet for Arizona State Legislature

Tidligere artikler om ABA-behandling i Arizona
Syv stater overvejer forsikringsdækning

 

Redaktionen /23.03.2007