CALIFORNIEN, USA

Eklektisk metode opfylder lovkrav om dokumenteret metode

Den specialpædagogiske ankeinstans i Californien har afgjort, at en eklektisk pædagogisk metode i en konkret sag opfylder lovgivningens krav om dokumenterede metoder i specialundervisningen. Ankeinstansen afviste samtidig et forældrepars ønske om ABA-behandling til deres 5-årige barn.

Ankesager om specialundervisning bliver i staten Californien i første instans afgjort af en såkaldt Administrative Law Judge ­– forkortet ALJ. I den aktuelle sag bestemte ankeinstansen, at skoledistriktet Fremont Unified har overholdt lovgivningen om undervisning af børn med handicap ved at placere barnet i et eklektisk tilbud, som blev bedømt til at opfylde barnets individuelle behov for undervisning.

I den amerikanske lov om pædagogiske tilbud til børn med handicap - Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) – er det præciseret, at individuelle undervisningsplaner i videst muligt omfang skal være baseret på peer-reviewed forskning; dvs. forskning kvalitetskontrolleret af uafhængige forskere. Men ifølge kendelsen fra ankeinstansen, så stiller dette krav om dokumentation sig ikke i vejen for, at skoler kan anvende en eklektisk metode i behandlingen af børn med autisme, selv om sådanne metoder ikke er videnskabeligt dokumenteret. I den konkrete sag vurderede ankeinstansen, at den valgte metode var i overensstemmelse med anbefalinger fra National Research Council – det føderale forskningsråd, som I 2001 nedsatte en ekspertgruppe, der udgav en række anbefalinger om tilbud til børn med autisme (se artiklen Anbefalinger om tidlig intervention i forhold til småbørn med autisme).

Sagen drejer sig om en 5-årig dreng med autisme, hvis forældre mente, at deres søn skulle have et offentligt finansieret, hjemmebaseret ABA-tilbud, for at hans læringspotentialer kunne udvikles. Men det lokale skoledistrikt afviste ønsket, og tilbød i stedet et eklektisk børnehavetilbud. Forældrene ankede sagen, men ankeinstansen vurderede, at dette tilbud opfyldte lovens krav om et gratis og adækvat offentligt uddannelsestilbud (Free and Appropriate Public Education – FAPE) i de mindst restriktive omgivelser (Least Restrictive Environment – LRE).

Ankeinstansen begrundede sin afgørelse med, at handicaplovgivningen ikke pålægger skoledistrikter at anvende bestemte pædagogiske metoder. I stedet skal der fokuseres på, om tilbuddet giver eleven mulighed for at opnå meningsfulde fremskridt. Eftersom loven kun stiller krav om at bruge videnskabeligt dokumenterede metoder i videst mulige omfang – og altså ikke ubetinget – så var skoledistriktets tilbud ikke i modstrid med lovgivningen.

Det er ikke oplyst, om forældrene vil anke afgørelsen til en egentlig domstolsbehandling.

Kilde: Early Childhood Report, Vol. 19 No. 3, marts 2008

Sagens betegnelse: Fremont Unified Sch. Dist., 49 IDELR 114 ( SEA CA 2007).

Den amerikanske lov om undervisning af børn med handicap - Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) – er tilgængelige fra det føderale undervisningsministerium.
Bestemmelserne om peer-reviewed forskning findes i Sec. 614.d.1.A.i.IV

Tidligere artikler om ABA i Californien:
78 mio. ekstra til forskning i ultratidlig intervention
Ny universitetsklinik
Børnehospital opretter forældrekurser
Udgifter til ABA refunderes
Medarbejdere overtager supervisionscenter
Kritik af benchmarking af børns udvikling
Offentlig investering for livet
Utilfredse forældre danner ny afdeling af FEAT
Ny forskning i tidlige og intensive interventioner
ABA-skole ekspanderer
Enkeltintegration betyder alt
Tidlig og intensiv intervention truer budgetter og giver konflikter
Dimissionsfest på ABA-skole
10-årig dreng får bevilget privat ABA-skolegang
BBC laver program om ABA-behandling
Alle børn med autisme skal tilbydes ABA-behandling

Redaktionen/19.3.2008