OKLAHOMA, USA

Obligatorisk forsikringsdækning

I delstaten Oklahoma har senatet vedtaget et lovforslag, der nu gør det obligatorisk for forsikringsselskaber at dække autismebehandling. Lovforslaget, som populært kaldes Nick’s Law, blev vedtaget med stemmer fra både Demokraterne og Republikanerne. Loven skal nu til endelig behandling i repræsentanternes hus.

Forslagsstillerne understregede, at loven er økonomisk ansvarlig i forhold til skatteyderne og er moralsk forsvarlig i forhold til børn med autisme i Oklahoma. Det blev ved behandlingen i senatet understreget, at når de to partier går sammen om denne lov, så er det udtryk for, at autisme som problem ikke er underlagt de sædvanlige politiske stridigheder.

Ifølge forslagsstillerne udgør autisme et voksende problem nu da ét barn ud af hver 150 bliver ramt af autisme. Undersøgelser har vist, at tidlig og intensiv intervention – som lovforslaget gør obligatorisk at dække for forsikringsselskaber – giver børn med autisme de bedste chancer for at udnytte deres potentialer.

Lovforslaget er opkaldt efter den 10-årige Nick Rohde. Hans far – Wayne – udtaler, at familier, der selv skal betale for autismebehandling er meget udsatte for både skilsmisser og fallit. Wayne Rohde siger også. »I dag har senatet i Oklahoma talt på vegne af de børn, som ikke kan tale for sig selv. Jeg er taknemmelig for, at senatorerne har vedtaget denne dramatiske ændring i den måde, vi behandler børn med autisme på. Det er både retfærdigt og rimeligt. Vi betaler vores forsikringspræmier som alle andre, og vi forventer at policerne dækker vores familier.«

Som udgangspunkt vil forsikringsselskaber normalt ikke dække adfærdsanalytisk behandling af børn med autisme, eftersom de ikke opfatter denne form for behandling som medicinsk nødvendig. Mange policer dækker også kun rehabilitering, hvis der er tale om en pludselig hændelse – en ulykke eller en sygdom – som medfører handicappet.

For øjeblikket er der 17 stater, som helt eller delvist har gjort pædagogisk autismebehandling obligatorisk for forsikringsselskaberne. Blandt disse stater er de nordøstlige stater Maine og New Hampshire. Men kravene til forsikringsdækning er meget forskelligartede. I Maine gælder loven fx kun for arbejdsgiverbetalte forsikringer i virksomheder med mere end 20 ansatte. I New Hampshire skal der være dækning for ’biologisk baserede’ mentale tilstande som autisme, men lovgivningen specificerer ikke hvilken type af behandling, der skal betales. Således at det her ikke lovpligtigt at dække adfærdsanalytiske behandlinger.

Det er baggrunden for at senator Margaret Hassan – som er demokrat fra Exeter i New Hampshire – har fået støtte til sit lovforslag Senate Bill 93 2007, som kræver at børn med udviklingsforstyrrelser skal have forsikringsbetalt tidlig intervention indtil de fylder tre år. Men behandling til børn over tre år er stadig ikke dækket.

I de stater, hvor der ikke er obligatorisk forsikringsdækning eller hvor forsikringsdækningen er dårlig, er det op til arbejdsgiverne i deres medarbejderforsikringer at specificere dækningsniveauet. Og betale de ekstraudgifter, som en udvidet forsikringsdækning indebærer. Det oplyser Sharon Torgersen, som er talskvinde for forsikringsselskabet Harvard Pilgrim Healthcare.

Andre lokale forsikringsselskaber - Anthem Blue Cross og Blue Shield – dækker som udgangspunkt altid adfærdsanalytisk behandling til udviklingshæmmede fra fødslen til de fylder tre år. Men ikke for ældre børn.

Kirsten Murphy, som er mor til to drenge med autisme, og som er forældrerepræsentant i New Hampshire Commission on Autism, kritiserer den begrænsede forsikringsdækning i New Hampshire. Hun fortæller, at stater som Indiana, South Carolina og Texas har gjort betaling for ABA-behandling obligatorisk for forsikringsselskaberne. I andre stater – Kentucky og Connecticut – er der krav om en vis dækning af ABA-behandling. I South Carolina kan ABA-behandling dækkes med op til US$ 50.000 om året (241.000 DKK).

Andre stater er ikke gået så langt, men har i stedet ændret definitionen af autisme til at være en medicinsk lidelse i stedet for en psykiatrisk. Det gør det lettere at opnå forsikringsdækning. Et af problemerne er forsikringsselskabernes syn på autisme. Mange forsikringsselskaber opfatter fejlagtigt autisme som et livslangt og uforanderligt handicap, der ikke kan behandles, fortæller Kristen Murphy.

Hun siger også, at en undersøgelse fra Harvard School of Public Health i 2007 viste, at hver person med autisme udløser et støttebehov på US$ 3,2 mio. set i et livsperspektiv (15,4 mio. DKK), og at 90 % af disse udgifter er relateret til voksenlivet. »Samfundet som helhed kommer til at bære byrderne af enorme langsigtede udgifter til personer med autisme, hvis vi ikke gør noget for at reducere udgifterne i barnealderen.«

Kilder:
Fosters Daily News, 9. marts 2008
Durant Democrat, 12. marts 2008

Tidligere artikler om ABA-behandling i Oklahoma:
Mor til to børn med autisme etablerer ABA-ressourcecenter

Redaktionen / 12.03.2008