FLORIDA, USA

Florida vedtager forsikringsbetalt behandling

Både Senatet og Repræsentanternes Hus i staten Florida har nu vedtaget lovgivning, som pålægger forsikringsbranchen at dække autismebehandling. Rækkevidden af vedtagelserne i parlamentets to kamre er dog forskellig, og beslutningerne skal samordnes inden lovændringen kan træde i kraft.

Den nye lovgivning - Steven Geller Autism Coverage Act - er opkaldt efter den demokratiske senator Steve Geller, som i ni år forgæves har arbejdet for at få indført forsikringsdækning af autismebehandling. Tidligere forsøg på at få vedtaget en sådan lovgivning er strandet på modstand fra forsikringsbranchen, men tiderne har ændret sig. Flere og flere stater har vedtaget tilsvarende forsikringsdækning,og politikerne er ikke længere modtagelige over for branchens argumenter imod autismebehandling. I Floridas senat blev Steven Geller Autism Coverage Act vedtaget enstemmigt på trods af advarsler fra branchen og fra arbejdsgivere, der skal betale de forhøjede forsikringspræmier.

Senator Geller sagde under debatten at loven kun vil resultere i en 1 % forhøjelse af forsikringspræmierne, og at det er en lille udgift når det drejer sig om behandling af ca. 5000 børn i Florida. Han sagde også: »Det er uacceptabelt, at verdens rigeste nation, opgiver disse børn. Vi ved, hvad der hjælper, og det er urimeligt og samvittighedsløst, at vi ikke gør, hvad vi kan.«

Ifølge loven skal større selskaber inkludere autismebehandling i deres policer for børn, der er under 8 år gamle, og som er diagnosticeret. Mindre arbejdsgivere er undtaget fra forpligtelsen. Beregninger viser, at loven kun vil dække ca. 56 % af de arbejdsgiverbetalte forsikringer.

Tidligere i denne uge vedtog Repræsentanterne Hus i Florida en tilsvarende lov, men lovene er ikke ens og skal nu samordnes. Beslutningen i Repræsentanternes Hus omfatter ikke private sygeforsikringer, men giver dækning for autismebehandling via den offentlige sygesikring, der kaldes Healthy Kids Health Insurance. Desuden er dækningsgraden lavere i beslutningen i Repræsentanternes Hus. Medlemmer af Repræsentanternes Hus har meddelt, at de vil samarbejde med Senatet om en fælles lov, der kan vedtages i begge kamre.

Kilde: The Tampa Tribune, 24. april 2008

Tidligere artikler om ABA-behandling i Florida
Guvernør støtter lovforslag om forsikringsbetalt behandling
ABA-skole i Florida
Hope Center bliver statsanerkendt
Privat behandling endte i fallit
Autismeforening støtter ABA

Interview med initiativtager til Victory School
ABA-skole godkendes som støtteberettiget skole

Redaktionen/ 25.4.2008