ONTARIO, CANADA

Far sultestrejker for at få ABA-behandling til søn

Stephan Marinoiu, som er fra til den 15-årige Simon, har indledt en sultestrejke i protest imod manglende ABA-tilbud til sønnen, der har autisme. Sultestrejken blev indledt i begyndelsen af maj måned og faderen indtager kun vand. Familien har selv betalt for ABA-behandling, men har ikke længere råd og står i fare for at blive sat ud af deres hus.

Faderen fortæller til den lokale presse, at familien mangler CA$ 400 (1.900 DKK) for at kunne betale den seneste termin. Familien vil flytte i telt på græsplænen foran parlamentet i Toronto - Queen's Park – hvis de bliver smidt ud af deres hus. Marinoiu siger, at hans søn aldrig er kommet videre end til ventelisten, og at han nu – uden støtte – udgør en voksende fysisk trussel imod sin familie.

Parlamentsmedlem for oppositionspartiet New Democratic Party Andrea Horwath kritiserer, at antallet af børn på venteliste til ABA-behandling er mangedoblet under den liberale regering: »Stephen Marinoiu er et billede på forældres kvaler og frustrationer her i Ontario,« udtaler Horwath. Der er nu 1.148 børn på ventelisten, hvorimod der i 2003 kun var 80 på venteliste. 1.404 børn modtager i dag ABA-behandling i Ontario.

Talsperson for Ontario Autism Coalition Bruce McIntosh siger, at forældre ofte bliver sat under et enormt økonomisk pres for at kunne betale for tidlig og intensiv adfærdsanalytisk behandling – CA$ 20.000 om året for et 20-timers program (96.000 DKK) og op til CA$ 70.000 for et års fuldtidstilbud (336.000 DKK) – og mange kan ikke overkomme disse udgifter.

McIntosh fortæller at Ontario Autism Coalition har gennemført en rundspørge blandt forældre til børn med autisme, og resultaterne viser, at 47 % har måttet optage lån eller opsige livsforsikringer, mens hele 62 % har måttet optage lån. 11 % har modtaget økonomisk støtte fra private velgørende organisationer, mens 4,2 % er blevet erklæret fallit. »Så denne premierminister og denne regering, som har erklæret krig imod fattigdom, driver familier til børn med autisme ud i fallit med en hyppighed, der er 21 gange højere end for folk i almindelighed,« siger McIntosh.

I parlamentet har Andrea Horwath kritiseret regeringen og har opfordret ministeren for børn og unge Deb Matthews til at få afskaffet ventetiden på ABA-behandling. »Hvorfor har regeringen drevet en desperat familie så langt ud, at faderen nu sultestrejker på grund af manglen på offentlig finansieret behandling til hans søn?« spurgte Horwath.

Ministeren har svaret, at hun to gange har haft møder med Stephan Marinoiu og at hendes ministerium arbejder på højtryk for at finde en løsning på situationen. »Jeg har sagt til Mr. Marinoiu, at vi gør hvad vi kan, og jeg har opfordret ham til at stoppe sin sultestrejke og vende tilbage til sin familie.« Ministeren fortalte desuden, at der i år bruges mere end CA$ 150 mio. på ABA-behandling til børn med autisme (721 mio. DKK) – for 10 år siden var det kun CA$ 500.000 (2,4 mio. DKK).

 Kilde: London Free Press (Ontario), 14. maj 2008

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
ABA-pædagoger forbydes at arbejde i skoler
Canadas største skoledistrikt køber online ABA-vejledning
Far til dreng med autisme stiller op til valget
Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 21.05.2008