USA

ABA-behandling til op mod 9.000 børn med autisme

Mellem 7 og 9000 børn med autisme, hvis forældre er ansat i det amerikanske forsvar, får nu bedre muligheder for at få ABA-behandling. TRICARE, som administrerer det amerikanske militærs sundhedsforsikring - MilitaryHealth System (MHS) - har nemlig i midten af marts 2008 igangsat et modelprogram i ABA-behandling til børn med autisme. Modelprogrammet kaldes Enhanced Access to Autism Services Demonstration og det indebærer, at det nu bliver lettere for børn med autisme at få adgang til adfærdsanalytisk behandling, hvis de er dækket af den militære sundhedsforsikring.

Til forskel fra de private forsikringsselskaber i USA har TRICARE igennem længere tid dækket udgifter til adfærdsanalytiske behandling af autisme. Men manglen på certificerede adfærdsanalytikere har i praksis begrænset antallet af børn i militæret, som har fået denne form for behandling. Nu udvides ordningen, således at denne intensive og effektive behandling bliver tilgængelig for langt flere børn.

Tidligere har det været en forudsætning for forsikringsbetalt ABA-behandling, at selve behandlingen er blevet udført af certificerede adfærdsanalytikere. I praksis har det betydet, at kun centerbaserede behandlinger – hvor barnet kommer til en klinik for at få behandling – har kunnet godkendes. Men nu lempes kravene, således at også hjemmebaserede behandlinger kan komme i betragtning.

Ifølge TRICARE er professionaliseringen af anvendt adfærdsanalyse stadig i en begynderfase, og efteruddannelsen af adfærdsanalytikere står ikke mål med behovet for behandling. Certificerede adfærdsanalytikere leverer derfor sjældent direkte behandling, men koncentrerer sig om at give supervision og foretager adfærdsmæssige udredninger.

For øjeblikket certificerer Behavior Analyst Certification Board (BACB) fagfolk på to niveauer – på bachelorniveau og på masterniveau – hvorimod der ikke findes tilsvarende godkendelsesordninger for de personer, der leverer den praktiske 1:1-træning. Der er derfor behov for at opstille krav til funktionen som ABA-terapeut eller –træner.

Så længe der ikke er opstillet nationale kvalifikationer for ABA-trænere, vil TRICARE definere sine egne standarder. Som et led i modelprogrammet vil der blive givet tilsagn om forsikringsbetalt behandling, hvis ABA-trænere superviseres af certificerede adfærdsanalytikere og hvis ABA-trænerne opfylder en række basale kvalifikationskrav.

TRICARE arbejder derfor nu på at etablere en pulje af ABA-supervisorer, der er interesseret i at operere under de nye betingelser. Enhanced Access to Autism Services Demonstration giver mulighed for at forsikringen kan dække behandlingsudgifter op til US$ 2.500 om måneden (12.000 DKK)

Kilde: US Fed News, 15. april 2008

TRICARE har web-adressen http://www.tricare.mil/

Redaktionen /14.05.2008