OHIO, USA

ABA-skole udvider

Lerner School er en ABA-skole tilknyttet Cleveland Clinic Center for Autism. Skolen har overtaget en 2.000 m2 stor bygning på Children's Hospital for Rehabilitation og lokalerne er blevet renoveret og indrettet til det nye formål. Flytningen betyder, at der er plads til 20 børn ekstra, således at elevtallet nu er 80. Udvidelsen har kostet US$ 8,3 mio. (40 mio. DKK) og har stået på siden maj måned 2006. Midlerne til ombygningen er i vid udstrækning kommet i form af donationer til skoen fra Norma Lerner samt Mort og Iris November.

20 ekstra elever betyder også 20 ekstra personaler fordi lærer-elev forholdet er 1:1. Skolen bruger anvendt adfærdsanalyse, og er baseret på 1:1-undervisning og arbejde i mindre grupper.

Den nye skole er et kvantespring fremad for børn med autisme i den nordøstlige del af staten Ohio. Det siger skolens leder Leslie Sinclair. ”Det er meget bevægende at se, hvordan omverdenen er ved at forstå, at vores børn er kapable elever, og at de fortjener muligheden for at få en uddannelse i en skole, der kan hjælpe dem”.

De nye lokaler er specielt indrettet til undervisning af børn med autisme. F.eks. er toiletterne så store, at der kan placeres bord og stol på toilettet, hvilket bruges i de tidlige faser af toilettræning, hvor kort afstand mellem arbejdsplads og wc betyder færre uheld. Vægge og gulve er uden mønstre, fordi børn med autisme har en tendens til at fokusere på sådanne grafiske detaljer i stedet for på personer. I alle rum er der videokameraer og forældre kan komme på skolen og følge med i undervisningen via videotransmissioner, og altså observere undervisningen uden at virke forstyrrende. Endelig er der i skolen indrettet en hel lejlighed, som anvendes til at undervise de store elever i avancerede selvhjælpsfærdigheder, som man skal kunne mestre for at kunne bo i egen lejlighed.

Lerner School er en statsgodkendt privat skole, der er baseret på anvendt adfærdsanalyse. Skolen er det eneste centerbaserede ABA-tilbud til børn med autisme i delstaten Ohio. Skolen er en heldagsskole, som er åben hele året og som lægger stor vægt på forældreinddragelse og gode personaleressourcer. Alle børns programmer er individualiserede og starter med 1:1-undervisning, der gradvist suppleres med gruppebaseret undervisning. Skolens undervisning er fokuseret på kommunikation, socialisation, akademiske færdigheder samt forberedelse til arbejds- og voksenliv. Hjemmebesøg er en integreret del af undervisningen. Personalet består af adfærdsanalytikere, specialpædagoger samt audiologopæder. Alle ansatte får intensive kurser i ABA.

Kilde: Plain Dealer (Cleveland), 16. maj 2008

Læs om Lerner School på websitet for Cleveland Clinic Center for Autism

Tidligere artikler om autismebehandling i Ohio:
Lovforslag om forsikringsdækning
ABA-entreprenører modtager pris
Maratonløb til fordel for tidlig intervention
Forældre og skolesystem opretter fælles ABA-program
En-til-en terapi hjælper børn ind i fællesskabet

Redaktionen / 07.06.2008