ONTARIO, CANADA

Sultestrejke slut

Efter 15 dage har faderen til en dreng med autisme i provinsen Ontario afsluttet sin sultestrejke (læs artiklen Far sultestrejker for at få ABA-behandling til søn). Det var frygt for de helbredsmæssige konsekvenser og hensynet til hans søn med autisme, der fik Stefan Marinoiu til at afslutte sultestrejken. Sultestrejken blev indledt i protest imod at sønnen – den 15-årige Simon – har stået på venteliste til ABA-behandling i årevis.

Stefan Marinoiu har under sultestrejken boet i et telt foran parlamentet i Toronto, men er nu vendt hjem til familiens hus. Her fandt han et brev fra børne- og ungdomsminister Deb Matthews. I brevet forsikrer ministeren, at hun vil gøre mere for børn med autisme og deres familier. Hun arbejder for en fælles autismestrategi i hele provinsen og lover desuden at Simon Marinoiu vil få et tilbud, der opfylder hans behov. Det fremgår dog ikke af ministerens brev, om drengen vil blive tilbudt ABA-behandling.

Der var to grunde til at Stefan Marinoiu opgav sin sultestrejke. Dels er han den eneste, der fysisk kan håndtere sønnens problemadfærd, efter at sønnen med alderen er blevet fysisk stor og mere voldsom. Dels kunne sultestrejken få alvorlige og permanente helbredsmæssige konsekvenser for faderen, der ikke ville risikere sit eget helbred, når sønnen har brug for sin far.

Kilde: London Free Press (Ontario), 23. maj 2008

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Far sultestrejker for at få ABA-behandling til søn
ABA-pædagoger forbydes at arbejde i skoler
Canadas største skoledistrikt køber online ABA-vejledning
Far til dreng med autisme stiller op til valget
Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 20.06.2008