ENGLAND

Research Autism ændrer vurdering af TEACCH

Research Autism, som er et britisk center for formidling af autismeforskning, offentliggør vurderinger af autismebehandlinger. Disse vurderinger bliver løbende revideret efterhånden som der fremkommer ny forskning. Senest har Research Autism revurderet TEACCH - Treatment and Education of Autistic and Communication-Handicapped Children. TEACCH har tidligere været vurderet til 2 √ (’flueben’), men er nu blevet nedgraderet til kun 1 √. De to adfærdsanalytiske interventioner – tidlig, intensiv intervention (ABA) og det alternative kommunikationsmiddel PECS – er stadig de eneste pædagogiske behandlinger, der får topkarakter i form af 3 √ .

I begrundelsen for vurderingen af TEACCH hedder det, at der til en vis grad findes videnskabeligt bevis for at TEACCH-programmet resulterer i nogle afgørende fordele for dem, der er i dette tilbud. Men der udtrykkes samtidig bekymring omkring objektiviteten af den forskning, som indtil videre findes om TEACCH. Der er også bekymring for, om resultaterne fra et TEACCH-tilbud måske i høj grad afhænger af de kvalifikationer og de erfaringer, som personalet besidder.

Der findes kun fem videnskabelige studier af TEACCH, som er offentliggjort i kvalitetskontrollerede tidsskrifter. Disse studier omfatter i alt 77 personer i alderen fra 2 til voksen. Alle studier viser positive resultater.

Men to af de fem studier er gennemført af personer, som selv har været involveret i interventionen (Persson, 2000; and Van Bourgondien, Reichle, & Schopler, 2003). Uafhængige evalueringer af Ozonoff and Cathcart (1998) og Panerai, et al., (2002) viser, at børn i behandlingsgruppen opnår betydelig progression og større fremskridt end børn i kontrolgrupperne.

Roberts (2006) har opsummeret forskningen på følgende måde: ”Panerai et al (2002) anerkender, at selv om TEACCH repræsenterer en model for behandling og for familier, så må modellen tilpasses til forskellige sociale og familiære kontekster. Disse tilpasninger kan besværliggøre sammenligninger af forskningsbaserede resultater og gøre disse svære at generalisere.”

Patrica Howlin (1997) er bekymret for den betydning, som fagpersoners færdigheder og erfaringer kan have på interventionens resultater, mens Jordan et al.,(1998) efterlyser større, systematiske og kontrollerede studier, som udføres af uafhængige forskere med henblik på at evaluere de kortsigtede og langsigtede effekter af TEACCH-tilbud til børn med autisme.

Læs Research Autism’s vurdering af TEACCH
Se Research Autism’s ranking af alle behandlingsformer

Effektstudier af TEACCH, som indgår i evalueringen

Ozonoff, S. and Cathcart, K. (1998). Effectiveness of a home program intervention for young children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 28(1), pp. 25–32.
Panerai, S. et al. (1998). Use of structured teaching for treatment of children with autism and severe and profound mental retardation. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 33(4), pp. 367-374.
Panerai, S., Ferrante, L. and Zingale M. (2002). Benefits of the Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children (TEACCH) programme as compared with a non-specific approach. Journal of Intellectual Disability Research, 46(4), pp. 318-327.
Persson, B. (2000). Brief report: a longitudinal study of quality of life and independence among adult men with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30 (1), pp 61-66.
Tsang, S. et al. (2007). Brief report: Application of the TEACCH program on Chinese pre-school children with autism – Does culture make a difference? Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(2), pp. 390-396. (endnu ikke evalueret)
Van Bourgondien, M.E., Reichle, & Schopler, E. (2003). Effects of a model treatment approach on adults with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33(2), pp.131-40.

Litteratur om TEACCH

Cumine, Leach & Stevenson. (2000). Autism in the early years. London: David Fulton
Diggle T, McConachie H R, Randle V R L. (2002). Parent-mediated early intervention for young children with autism spectrum disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 2. Art. No.: CD003496. DOI: 10.1002/14651858.CD003496.
Jordan, Jones, Murray (1998). Evaluating Interventions for children with autism: a literary review of recent and current research. London: DfES.
Mesibov and Shea. (1996). Full inclusion and students with autism. Journal of autism and developmental disorders, 26(3), pp. 337-346.
Mesibov, G. (2006). What is TEACCH? Chapel Hill, NC:Division TEACCH.
National Autistic Society. (2005). TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren). London: National Autistic Society.
Roberts. (2006). A review of the research to identify the most effective models of practice in early intervention for children with autistic spectrum disorders. University of Sydney, University of Melbourne.

Tidligere artikler om ABA-behandling i England:
Studiebesøg hos Step by Step
Ikke handicappet men hjælpeløsheden
Forkvinden for National Autistic Society støtter ABA-skole
The Times organiserer indsamling til TreeHouse
Arsenal støtter ABA-skole
To ABA-baserede metoder topper liste over interventioner
TreeHouse producerer reklamefilm
Nyt ministerium opretter Autism Education Trust
Veninder starter ABA-skole
Research Autism giver topkarakter til ABA
Planer om adfærdsanalytisk læreruddannelse
ABA-træner samler penge ind
Hjemmegående far og ABA-træner
Step by Step planlægger udvidelse
Planer om ABA-skole

Roman om ægteskabelig krise i familie med autisme
Baron-Cohen fremhæver anvendt adfærdsanalyse som behandlingsmetode
Sejr for ret til ABA-skoletilbud
About a Boy
Specialet, der gik verden rundt
Skolekonflikt stadig uløst
TreeHouse School flytter
Samarbejde mellem forretningsfolk og ABA-skole
Trusler om retssager imod stiftere af ABA-skole
Ny fond til forskning i behandling af autisme
Ny teknologi i dataregistrering af ABA-træning
Advokater fører ankesager
»Modstanden har gjort os stærke«
Gave på 22 mio. til ABA-skole
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Step by Step er klar til at åbne
Pensionistægtepar samler ind til 2-årigs behandling
Myndighed ombestemmer sig om ABA-behandling
Familie flytter forgæves for at få ABA-behandling
Portræt af en engelsk ABA-pioner
Forældre opfører ABA-skole
Behandlingstilbud var ulovligt
Endnu en støttefest for ABA-behandling
Pressionsgruppe for tidlig og intensiv behandling
Privat fund-raising til ABA-behandling
Ret til intensiv behandling afgøres i stigende grad i retssystemet

Redaktionen /18.6.2008