LOUISIANA, USA

Forsikringsdækning vedtaget uden modstand

Alt tyder på, at Louisiana bliver den 7. amerikanske delstat, der indfører obligatorisk forsikringsdækning af autismebehandling. Bill 958 – kaldet Foil's Bill efter forslagsstilleren Franklin Foil – er nu blevet vedtaget i både Repræsentanternes Hus og i Senatet. Nu mangler kun guvernørens underskrift for at sikre, at børn med autisme fra 1. januar 2009 kan modtage behandling betalt af forsikringsordninger.

Loven blev vedtaget med 33 stemmer for og 0 imod i Senatet, og det er meget usædvanligt, at lovforslag vedtages i en sådan enighed på tværs af de politiske uenigheder. Vedtagelsen blev akkompagneret af højlydte klapsalver fra tilskuerne i Senatet – forældre til børn med autisme, som har arbejdet ihærdigt for at loven skulle vedtages.

Formanden for Senatets forsikringsudvalg – Senator Donal Cravins, Jr – udtalte, at han normalt er modstander af obligatorisk forsikringsdækning, men at denne lov er en undtagelse. Adskillelige politikere, som er ansat i eller har økonomiske interesser i forsikringsbranchen udtrykte sig i lignende vendinger. Under lovens behandling i parlamentet kom det frem, at hvis et barn med autisme ikke modtager tidlig og intensiv behandling, så kan det udløse senere ekstraudgifter på op til US$ 3,2 mio. (15,4 mio. DKK).

Loven sikrer behandling af børn med autisme under 17 år, og omfatter også anvendt adfærdsanalyse – ABA. I lovforslaget er det ekspliciteret at autismebehandling inkluderer anvendt adfærdsanalyse. Der er dog et årligt loft på udgifterne på US$ 36.000 (173.000 DKK) og et maksimalt udgiftsloft på US $ 144.000 (693.000 DKK), så hvert barn kan kun modtage op til 4 års fuldtidsbehandling betalt af forsikringsordninger. I det oprindelige lovforslag var det årlig udgiftsloft på US$ 50.000 (241.000 DKK), loven dækkede op til 21-års alderen, og der var ingen samlede økonomiske begrænsninger, men indskrænkningerne blev tilføjet for at gøre loven mere spiselig for forsikringsbranchen og de virksomheder, der betaler sygeforsikring for deres ansatte.

For at beskytte mindre virksomheder gælder loven kun virksomhedsforsikringer for firmaer over 50 ansatte. For privat forsikrede vil loven betyde, at præmierne stiger mellem 97 cents og US$ 1,24 (4,67 – 5,97 DKK) om måneden per person.

De andre stater, der allerede har indført obligatorisk forsikringsdækning af autismebehandlinger – herunder ABA – er Florida, Indiana, South Carolina, Arizona, Texas og Minnesota. I Illinois, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, Oklahoma og Pennsylvania er der fremsat lovforslag om forsikringsdækning. 20 andre stater er der stillet forslag om en sådan lovpligtig forsikringsdækning, men her er der endnu ikke fremsat egentlige lovforslag.

Kilde: Times-Picayune (New Orleans), 12. juni 2008

Læs Bill 958

Tidligere artikler om ABA-behandling i Louisiana
Drømmen om et ABA-center
Lotteri til fordel for ABA-baseret aflastning

JRedaktionen / 19.06.2008