ONTARIO, CANADA

Økonomiske problemer betyder stop for nye ABA-tilbud

Udbyderen af ABA-behandling til børn med autisme i den nordlige del af provinsen Ontario, Child Care Resources (CCR), har meddelt, at de med øjeblikkelig virkning har sat ventelisten til behandling i bero og at der ikke vil blive visiteret flere børn indtil videre. Det skyldes en budgetoverskridelse og uenighed med myndighederne om, hvem der skal dække underskuddet. Stoppet rammer i første omgang seks børn, der skulle være startet i august måned og 32 andre, som venter på udredning. Man forventer at den gennemsnitlige ventetid nu bliver forøget med 24 måneder.

Underskuddet i det netop afsluttede regnskabsår er på CA$ 122.000 (564.000 DKK), og man forventer et underskud på CA$ 2,5 mio. i dette regnskabsår (11,6 mio. DKK), hvis man fortsætter som hidtil og ikke stopper for optag af nye børn. Ifølge Child Care Resources har Ministry of Child and Youth Services lovet yderligere bevillinger, som kan dække underskuddet, men det modsiges af ministeriet, som i stedet har igangsat en revision af økonomien hos den regionale udbyder af ABA-behandling. Child Care Resources har kontrakt på at levere tidlig, intensiv adfærdsanalytisk behandling (ABA) i op til 40 timer om ugen til de børn, der visiteres til et sådant tilbud.

Gerry og Kim Cariou er tidligere aktivister den lokale afdeling Ontario Autism Society, og forældre til et barn med autisme, som startede i ABA-behandling i 2001. De er enige med Child Care Resources i, at tilbuddet er underfinansieret, men byder alligevel revisionen velkommen. De siger, at der er behov for at se nærmere på, hvordan midlerne i højere grad kan komme børnene til gode i stedet for til høje administrationsudgifter. De roser udbyderens personale for deres indsats, men kritiserer, at udbyderen ikke har et lokalt kontor, der kan servicere forældre og børn bedre end de kan via deres kontor i Sudbury, som ligger 1000 km væk. Udgifterne til at supervisorer skal rejse ud til de enkelte børn fra kontoret i Sudbury er enorme, og i mange tilfælde bliver direkte supervision derfor erstattet af web-cam-transmissioner.

Child Care Resources har kontrakt på levering af ABA-behandling i hele Northern Ontario, som har et areal på 802,000 km², hvilket udgør 87 % af Ontario, men det er mindre end 7 % af befolkningen, der bor i Northern Ontario.

Kim Cariou siger: »Helt ærligt, så tror jeg ikke de er i stand til at køre et ABA-program i Northern Ontario. De har klaret det fint i Sudbury, men de kommer aldrig i denne del af staten. Northern Ontario havde et stærkt ABA-program i begyndelsen, men alle de gode kræfter har nu forladt programmet.«

Lederen af Child Care Resources - Maxine King - erkender de problemer, der er forbundet med at levere ABA-behandling til børn spredt ud over det enorme geografiske område. Og hun nævner især problemerne med at få kvalificerede psykologer til at give supervision. Også hun fremhæver de høje transportudgifter, når børnene bor så spredt, som tilfældet er.

Men ifølge Maxine King skyldes de nuværende økonomiske problemer, at Child Care Resources har indskrevet flere børn end aftalt i forventning om, at de ekstra udgifter ville blive dækket af ministeriet. »Vi har ryggen imod muren økonomisk set. Vi har underskud og vi taber penge hver eneste dag, fordi regeringen ikke har ydet den lovede økonomiske støtte,« siger hun.

Minister for Child and Youth Services, Deb Matthews, har ikke ønsket at kommentere situationen før den økonomiske revision er afsluttet.

Kilde: Daily Miner and News (Kenora, Ontario), 26. juli 2008

Child Care Ressources har webadressen http://www.childcare.on.ca/default.aspx

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Sultestrejke slut
Far sultestrejker for at få ABA-behandling til søn
ABA-pædagoger forbydes at arbejde i skoler
Canadas største skoledistrikt køber online ABA-vejledning
Far til dreng med autisme stiller op til valget
Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 07.08.2008