ONTARIO, CANADA

Forældre fortsætter kampen i højesteret

Fire familier fra Ontario lagde for tre år siden sag an imod udvalgte skoledistrikter samt provinsregeringen i Ontario. Sagen har indtil nu verseret i alle retsinstanser i Ontario, men er nu blevet anket til den højeste domstol i Canada - Supreme Court of Canada. Sagen handler om adgangen til ABA-behandling for skolebørn i Ontario og om muligheden for at søge om erstatning for økonomiske tab på grund af manglende behandling i det offentlige skolesystem (læs artiklen ABA-pædagoger forbydes at arbejde i skoler).

ABA-behandling bliver af mange betragtet som den mest effektive – eller den eneste effektive – behandlingsform for børn med autisme. Ifølge den uafhængige organisation Autism Centre of Canada, er ABA den bedst dokumenterede behandling for autisme.

En af fire familier – familien Martini med to børn med autisme – har brugt hele deres opsparing, omprioriteret deres hus uden for Toronto, har indløst deres pensionsordninger og har optaget lån for at kunne betale for ABA-behandling til Joshua, som er 11 år, og hans lillebror Noah.

David Baker, som er advokat for familierne, siger, at forældre til børn med autisme i Ontario bliver tvunget til nogle urimelige valg mellem ABA-behandling og skolegang. Det skyldes, at provinsen ikke tillader private ABA-trænere og –supervisorer at arbejde i skolerne. Forældrene vælger derfor i mange tilfælde at holde børnene hjemme fra skole og i stedet give børnene behandling i hjemmet. I provinserne British Columbia og New Brunswick er der ABA-tilbud til børn med autisme i skolesystemet.

I Ontario findes også deciderede ABA-skoler, og provinsen betaler for børnenes skolegang i disse skoler, men der er alt for få af disse skoler til at opfylde behovet. Nogle forældre – hvis barn får en plads på en ABA-skole - tvinges til at opgive deres arbejde for at kunne køre deres barn med autisme frem og tilbage til disse ABA-skoler langvejs fra.

I det offentlige skolesystem er der ingen ABA-specialister, men kun støttepædagoger, som normalt ikke ved noget om børn med autisme eller om adfærdsanalytisk behandling. Hvis et barn får ABA-behandling i hjemmet men udelukkende en ukvalificeret pædagogisk støtte i skolen, så udgør det et problem, fordi ABA-behandling forudsætter en konsekvent brug af de pædagogiske metoder.

Næstformanden for Autism Society of Canada, Michael Lewis, siger: »Konsistens er altafgørende. Uden en sådan samordning mellem behandlingen hjemme og tilbuddet i skolen, så reduceres den pædagogiske støtte i skolen til at være babysitter.«

Kilde: globeandmail.com, 27. august 2008

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Økonomiske problemer betyder stop for nye ABA-tilbud
Sultestrejke slut
Far sultestrejker for at få ABA-behandling til søn
ABA-pædagoger forbydes at arbejde i skoler
Canadas største skoledistrikt køber online ABA-vejledning
Far til dreng med autisme stiller op til valget
Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 05.09.2008