USA

Behandlingstilbud til soldaters børn udvides

I USA har ansatte i militæret en forsikringsordning – TRICARE – som betaler op til US$ 30.000 (152.000 DKK) om året til adfærdsanalytisk behandling af børn med autisme. Men når militærtjenesten er slut, så slutter også børnenes betalte behandling. Det er baggrunden for et lovforslag - Military Family Autism Equality Act – som netop er blevet fremlagt i kongressen. Lovforslaget forlænger dækningen af autismebehandling til perioden efter pensionering fra militæret.

Lovforslaget er et fælles forslag fra medlemmer af de to politiske partier – demokraterne og republikanerne. En af forslagsstillerne, medlem af Repræsentanternes Hus Jeff Miller, som er republikaner fra Florida, siger: »Autisme er en lumsk udviklingsforstyrrelse, som rammer mange børn, og vi bør leve op til vores forpligtelse til at behandle børn af dem, der har tjent vores nation.«

Demokraten Jim Moran fra Virginia udtaler: »Det er dyrt at tage sig af et barn med autisme. Militære familier er i forvejen belastede af de høje udgifter, der er forbundne med autisme, og lange udstationeringer i udlandet betyder, at disse familier står i valget mellem at forsørge familien og betale for den dyre behandling. Det nye lovforslag vil løse dette dilemma, fordi autismebehandling vil være sikret for alle militære, hvad enten de er i aktiv tjeneste eller pensionerede.«

Autismeforeningen Autism Society of America støtter lovforslaget. »Alle, der er ramt af autisme, skal kunne få den nødvendige behandling,« siger Lee Grossman, som er formand for Autism Society of America. »Vi støtter lovforslaget, fordi det betyder kvalitetsbehandling til familier, der har ydet store ofre for vores land.«

De langsigtede besparelser er markante. En undersøgelse fra Harvard School of Public Health har vist at uden effektiv behandling, så vil ca. 90 % af alle personer med autisme have behov for livslang støtte og pasning, hvilket skønnes at koste US$ 3,2 mio. (16,2 mio. DKK). ABA-behandling har vist sig effektivt at nedsætte andelen af personer med behov for livslang pasning og kan reducere udgifterne med to-tredjedele.

Forsvarsministeriet vurderer, at der er næsten 9.000 børn af pensionerede soldater, som har autisme.

Kilde: US Fed News, 18. september 2008

Læs om ABA-behandling til børn af amerikanske militærfolk på ABAforum:
ABA-behandling til op mod 9.000 børn med autisme
Forsøgsordning udvider ABA-tilbud til børn af soldater
ABA-behandling til børn af soldater

 

 

 

 

 

Redaktionen /25.09.2008