ONTARIO, CANADA

Ny konflikt mellem forældre og politikere

Forholdet mellem forældre til børn med autisme og regeringen i den canadiske provins Ontario har i årevis været betændt på grund af konflikter om ventelister til ABA-behandling og tidligere tiders aldersgrænse for adfærdsanalytiske behandlinger. Nu truer en ny konflikt, efter at regeringen har afsløret planer om at indføre regelmæssige tests som forudsætning for, at børn kan modtage fortsat ABA-behandling.

Ontarios Ministry of Children and Youth Services har nedsat et ekspertpanel under ledelse af Dr. Peter Szatmari, Offord Centre for Child Studies ved McMaster University. Ekspertpanelet har udgivet en Clinical Practice Guidelines for Intensive BehaviouraI Intervention in Ontario, som indeholder anbefalinger om den fremtidige brug af ABA-behandling til børn med autisme. Ekspertpanelet har haft til opgave at fortælle ministeriet, hvordan man på forhånd afgør om et barn vil have udbytte af ABA-behandling, hvordan man monitorer et barns udvikling i løbet af behandlingen, og hvordan man afgør, om et barn har opnået de forventede resultater af ABA-behandlingen.

Ifølge ekspertpanelet er ABA en effektiv behandling for børn med autismespektrumforstyrrelser, men ikke for autistiske børn med sidediagnoser for sensoriske problemer, som påvirker deres læreevne. Panelet har anbefalet, at ABA-behandling påbegyndes i alderen 18-24 måneder, og at behandlingen skal starte med en seks måneders prøveperiode, for at man kan konstatere om barnet kan trives med den intensive behandling. For større børn skal deres udvikling monitoreres med hensyn til IQ, sprogudvikling, selvhjælpsfærdigheder, autistiske symptomer og problemadfærd. Kun de børn, der opfylder bestemte mål, kan fortsætte i ABA-behandling.

Forældre til børn med autisme er bekymrede og oprørte over regeringens planer om at indføre resultatmålinger som forudsætning for fortsat ABA-behandling. En forælder fra Toronto – Kiri Nesbitt – siger, at begrundelsen for disse nye retningslinier alene er ønsket om at reducere antallet af børn i behandling og at spare penge. Retningslinierne er som skabt til at udelukke børn fra den nødvendige behandling, siger hun.

I forvejen er det kun 1/5 af alle børn med autisme, der modtager ABA-behandling, fortæller Kiri Nesbitt. »Prøv at forestille jer, hvis det kun var 1/5 af alle børn, der gik i skole, og at dem, der havde en skoleplads, ville blive smidt ud af skolen, hvis de ikke havde 80 procent rigtige i tests. Det er præcis, hvad man nu har planer om at indføre for de børn med autisme, der har været så heldige at få en ABA-plads. De resterende børn med autisme – dem kan vi møde som gadebørn om nogle år, når deres forældre er gået fallit, fordi de ikke selv kan betale for børnenes behandling, og når forældrene er for gamle til selv at passe deres børn med autisme«, slutter hun.

Kevin Spafford, som er talsmand for børne- og ungdomsminister Deb Matthews, siger, at formålet med de kliniske retningslinier er at sikre, at afgørelser baseres på den bedste videnskabelige dokumentation om hvilke børn, der vil profitere, hvor lang tid behandlingen skal fortsætte og hvornår børnene har nået de bedst opnåelige effekter af behandlingen. Han siger desuden, at forældre til børn med autisme selv har efterspurgt klare og gennemsigtige betingelser for ABA-behandling og at ekspertpanelet har indbefattet to forældre.

Spafford beroliger også bekymrede forældre med, at de børn, der ikke længere kan modtage ABA-behandling stadig vil få tilbud om audiologopædi og andre standardtilbud.

Kilde: Toronto Star, Canada – 19. & 20. oktober, 2008

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Venteliste splitter familie
Forældre fortsætter kampen i højesteret
Økonomiske problemer betyder stop for nye ABA-tilbud
Sultestrejke slut
Far sultestrejker for at få ABA-behandling til søn
ABA-pædagoger forbydes at arbejde i skoler
Canadas største skoledistrikt køber online ABA-vejledning
Far til dreng med autisme stiller op til valget
Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 28.10.2008