USA

Forslag om forsikringsbetalt ABA-behandling i 10 stater

I løbet af de seneste to år har seks amerikanske stater - Texas, Pennsylvania, Arizona, Florida, South Carolina, Louisiana – lovgivet om obligatorisk forsikringsdækning af autismebehandling. I ti andre stater er tilsvarende lovgivning på vej. Det gælder bl.a. New Jersey, Virginia, Washington, Michigan, Illinois, New York, California og Ohio.

Men lovpligtig dækning af autismebehandling er stadig en kontroversiel sag. Forsikringsbranchen kæmper imod alle obligatoriske dækninger, men erkender, at det er svært at kæmpe imod denne bølge af statslige lovgivninger. Politikere har svært ved at stemme nej til lovforslag, som så åbenlyst er til fordel for familier, der kæmper med de økonomiske og sociale følger af autisme.

Som et led i den politiske kamp for lovgivning om forsikringsbetalt autismebehandling træder forældre frem og fortæller bevægende historier om, hvordan ABA-behandling har haft en afgørende betydning for deres barns trivsel og udvikling. Og det er lykkedes effektive pressionsgrupper at give lovforslag følelsesbetonede kaldenavne – ’Steven’s Law’ i Arizona og ’Ryan’s Law’ i South Carolina. I begge tilfælde er det børn i ABA-behandling, der har givet navn til lovforslag, hvilket gør det svært for politikere at stemme imod lovforslaget.

En af de forældre, der er trådt frem for at fremme lovgivning, er Arzu Forough fra staten Washington. Hun er mor til Shayan, som har været i ABA-behandling siden han var tre år gammel. Han er hårdt ramt af autisme og har haft mange raserianfald. En gang måtte moderen tilkalde politiet, fordi hun ikke kunne kontrollere sin søn. Han er nu 12 år gammel og har i kraft af ABA-behandling lært at kommunikere sine frustrationer og følelser i stedet for at få raserianfald.

Familien Forough har en sundhedsforsikring, men den dækker ikke ABA-behandling. Selv om begge forældre arbejder fuld tid, har de måttet sælge deres hus og bor nu gratis hos drengens mormor for at få råd til ABA-behandlingen.

En anden familie – familien Trivedi fra Indiana – er betydelig bedre stillet. Den 11-årige Ellie får 25 timers ABA-behandling om ugen, men familien betaler kun fradragsberettigede US$ 3.000 om året (16.500 DKK), mens deres forsikringsselskab betaler resten – ca. US$ 47.000 om året (260.000 DKK).

Michele Trivedi kan takke sig selv for, at hendes forsikringsselskab dækker ABA-behandlingen. Hun har i årevis været handicappolitisk aktiv og var med til at få indført obligatorisk forsikringsdækning i Indiana i 2006.

Mens der blandt forskere er enighed om, at ABA-behandling kan være effektiv og kan betyde besparelser på lang sigt, så er der store huller i vores viden om, hvorfor det virker og for hvilke børn med autisme. Det er også usikkert, i hvilke aldersgrupper behandlingen har effekt.

Nogle stater har lovgivet om forsikringsdækning af autismebehandling til unge op til 18 eller 21 år, men den videnskabelige dokumentation for ABA er koncentreret omkring småbørn i alderen mellem 2 og 5 år. Tristram Smith fra University of Rochester Medical Center i staten New York, som har udført flere forskningsprojekter om ABA-behandling, siger, at obligatorisk forsikringsdækning giver mening for børn op til 6 eller 7 år, men det er svært at argumentere forskningsmæssigt for større børn og unge.

En anden fremtrædende autismeforsker - Laura Schreibman fra University of California at San Diego - siger, at forsikringsselskaber bør dække ABA-behandling, fordi behandlingen beviseligt er effektiv, men advarer imod ukvalificerede adfærdsanalytikere. Derfor bør forsikringsselskaberne kræve dokumentation for behandlingens virkninger i forhold til de enkelte børn. Hvis der i løbet af to år ikke har været synlige resultater, så bør behandlingen stoppe, siger Laura Schreibman.

Council for Affordable Health Insurance er forsikringsbranchens interesseorganisation. De vurderer, at obligatorisk forsikringsdækning vil betyde en stigning i forsikringspræmier på ca. 1 procent. Men organisationen stiller spørgsmålstegn ved, om ABA-behandling er medicinsk eller pædagogisk. American Academy of Pediatrics anbefaler ABA-behandling, men omtaler den som en pædagogisk behandling. Derfor mener Council for Affordable Health Insurance at ABA-behandling er uddannelsessystemets ansvar og ikke en forsikringsopgave.

Men en række store amerikanske virksomheder har allerede indført forsikringsdækning af ABA-behandling til deres ansattes børn med autisme. Det gælder det amerikanske forsvars Tricare Health Insurance Program, det gælder it-virksomheden Microsoft og butikskæden Home Depot.

Forældreforeningen Autism Speaks arbejder aktivt for at få indført obligatorisk forsikringsdækning stat for stat. Foreningen har også støttet en føderal lovgivning om forsikringsdækning af psykiske sygdomme, men siger samtidig, at autisme ikke er en psykisk sygdom men en udviklingsforstyrrelse. I nogle stater, hvor forsikringsdækning af psykiske sygdomme allerede er obligatorisk, har selskaberne alligevel afvist at betale for autismebehandling med henvisning til, at autisme ikke er en psykisk sygdom.

Kilde: Associated Press, 20. oktober 2008

Læs om forsikringsbetalt ABA-behandling i det amerikanske forsvar, i Microsoft og i Home Depot

Redaktionen /20.10.2008