AUSTRALIEN

343 mio. til lovpakke om autismeintervention

Den føderale australske regering har vedtaget en lovpakke - Helping Children with Autism. Pakken vil i løbet af de næste fire år tilføre området AU$ 90 mio. (343 mio. DKK). Lovpakken omfatter økonomisk støtte til tidlig intervention, oprettelse af ekspertcentre, autorisation af leverandører af behandling samt efteruddannelse af fagfolk og forældre.

Helping Children with Autism gør det muligt for forældre til småbørn med autisme at få økonomisk støtte til tidlig og intensiv intervention. Samtidig indføres en godkendelsesordning, således at leverandører af autisme-intervention fremover skal autoriseres. Pakken er en forbedring af mulighederne for at få kvalificeret ABA-behandling i hele Australien, men der er stadig et stort misforhold mellem den statslige støtte og de reelle udgifterne til tidlig og intensiv behandling.

Alle småbørn, der har en ASF-diagnose, som er under syv år gamle, og som endnu ikke er startet i skole, vil fremover være berettigede til at få økonomisk støtte til intervention – enten i hjemmet eller på en klinik. Støtten udgør AU$ 12.000 fordelt over to år (46.000 DKK). Hertil kommer en særlig støtte på AU$ 2.000 (7.500 DKK) til børn, der bor uden for byområderne, og hvor der er særlige omkostninger forbundet med at få tidlig intervention. Man regner normalt med, at tidlig, intensiv adfærdsanalytisk behandling af et barn med autisme i Australien koster op til AU$ 30.000 om året (114.000 DKK). Hertil kommer evt. udgifter til at få ABA-supervisorer fløjet ind til fjerntliggende egne, hvor der ikke findes ABA-centre.

Familier til børn med autisme får ret til selv at vælge den tidlige intervention, som de mener bedst passer til deres barn eller som er til rådighed, hvor de bor. Men ministeriet for familier, boliger, sociale ydelser og oprindelige folk (Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs, FaHCSIA) vil gennemføre en autorisation af leverandører af tidlig intervention til børn med autisme, og familierne skal vælge ud fra listen over godkendte udbydere. Autorisationen vil kun omfatte udbydere af tidlig intervention, der kan levere forskningsbaseret, tværfaglig behandling. Det forventes, at især centre, der tilbyder adfærdsanalytiske behandlinger, vil blive autoriseret som godkendt leverandører.

To andre ministerier har samtidig iværksat nye initiativer for børn med autisme. Department of Health and Ageing (DoHA – Sundheds- og aldringsministeriet) har gjort det muligt for specialister inden for pædiatri, psykiatri, psykologi og audiologopædi, der samarbejder om udredning af et barn mistænkt for en autismespektrumforstyrrelse, at få offentlig betaling for dette samarbejde. Desuden har sundhedsministeriet indført mulighed for at psykologer, audiologopæder og fysio- eller ergoterapeuter kan få betalt for deres bidrag til tidlig intervention – dog kun op til 20 konsultationer per barn.

Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR – Ministerium for undervisning, beskæftigelse og arbejdsmiljø) har igangsat to initiativer. For det første igangsættes efteruddannelse for lærere og andre personaler i at støtte elever med autisme i skolen. For det andet kan forældre til skolebørn med autisme få bevilget deltagelse i workshops om autismebehandling og til online-kurser i håndtering af børn med autisme. Man regner med, at 1.800 fagfolk og 5.800 forældre i 2012 vil have deltaget i efteruddannelse eller workshops.

Et nyt website, som forventes at være klar i februar 2009, vil formidle information om de nye behandlingsmuligheder til forældre og til fagfolk. På dette website kan man bl.a. finde lister over de udbydere af tidlig intervention, der er autoriserede til at levere denne type af behandling.

Endelig har regeringen besluttet at oprette seks centre - Early Learning and Care Centres – som skal formidle viden og ekspertise om tidlig intervention i forhold til autisme. De seks centre vil blive placeret således, at de kan dække hele Australien.

Kilde: Helping Children with Autism, 10. november 2008

TIdligere artikler om ABA-behandling i Australien:
Far skriver personlig beretning om behandling af autisme
Nyt ABA-ressourcecenter i Western Australia
Efteruddannelse til forældre og fagfolk
ABA-forældre boykotter obligatorisk skoletilbud
ABA-center ved Melbourne
ABA-skole udvider
Golfturnering til fordel for center
Mangel på behandling er ikke diskrimination
Reklamefilm for ABA-behandling
Forældre vil dele udgifter til supervisor
Første ABA-center i Queensland
ABA-forening arrangerer konference i Brisbane
Ny skole samler penge ind
Forældreinitiativ til oprettelse af ABA-skole
ABA-skole på tegnebrættet
Hvem skal betale for intensiv adfærdsanalytisk behandling?
Dom for drab udløser debat om tidlig intervention
Learning to Learn – ABA-forening i New South Wales
Børn med autisme fortjener evidensbaseret intervention
Drab udløser heftig debat om autistiske familiers forhold
Utilstrækkelig støtte til tidlig indsats
ABA på World Autism Congress
Utilfredshed med nyt behandlingstilbud
ABAKidz – en succeshistorie fra Tasmanien

Redaktionen / 18.11.2008