CALIFORNIEN, USA

Tidlige tegn på autisme kan spare senere behandling

Autismeforskeren Sally Ozonoff har offentliggjort en ny undersøgelse af tidlige indikatorer på autisme. Hendes forskning kan betyde, at risiko for autisme kan spores allerede i 12-måneders alderen, og at man derfor kan igangsætte en præventiv ABA-behandling.

Undersøgelsen viser, at velkendte tegn på autisme som at rotere legetøj eller at kigge sidelæns kan vise sig allerede i 12-måneders alderen, og at disse tidlige tegn kan fungere som en screening for børn, der skal udredes og eventuelt have en autismediagnose.

Undersøgelsen er gennemført ved Medical Investigation of Neurodevelopmental Disorders InstituteUniversity of California Davis. Undersøgelsen omfattede 66 børn, som alle var 12 måneder gamle. Børnene blev præsenteret for et metal-låg, en plastik-ring, en rangle og en sutteflaske i 30 sekunder, mens de blev videooptaget. Af de 66 børn er 9 senere blevet diagnosticeret med autisme og ved at gense videooptagelserne af disse 9 børn og sammenligne med videooptagelser af de børn, der ikke har fået en autismediagnose, er det tydeligt, at autismebørnene kiggede på eller legede med objekterne på atypiske måder. Bl.a. udforskede de senere autismediagnosticerede børn objekterne visuelt ud af øjenkrogen, og de roterede legetøjet.

Sally Ozonoff siger: »Vi fandt at disse adfærdsformer var relativt sjældne i kontrolgruppen, men var meget udbredte blandt børn, der senere udviklede autisme.« Hvis Sally Ozonoffs forskning kan bekræftes i større grupper af børn, kan hendes test måske anvendes som screening for tidlige tegn på en mulig autismespektrumforstyrrelse. I dag bliver børn med autisme ofte først diagnosticeret i 3-års alderen, men The American Academy of Pediatrics – de amerikanske børnelægers organisation – anbefaler, at alle børn screenes for tegn på autisme to gange, inden de fylder to år.

Ruth Prystash, som er autismespecialist ved Riverside County Office of Education i Californien, siger, at undersøgelsen er vigtig: »Tidlig behandling er altafgørende. Tidligere udpegning af børn med fare for at udvikle autisme kan på sigt spare mange penge hos de offentlige myndigheder – bl.a. skolesystemet – som er under massivt pres på grund af det hastigt voksende antal børn med autisme. Tidligere intervention kan betyde, at disse børn senere får mindre brug for behandling. Børn med autisme har potentialet for at lære, men begrænses af deres kommunikative, sociale og sensoriske problemer. Hvis man kan overvinde disse problemer tidligt, kan disse børn lære alt,« siger Ruth Prystash.

Kilde: The Press Enterprise (Riverside, CA.), 24. november 2008

Sally Ozonoffs artikel er offentliggjort i tidsskriftet Autism: Ozonoff, S., Macari, S., Young, G. S., Goldring, S., Thompson, M., & Rogers, S. J. (2008). Atypical object exploration at 12 months of age is associated with autism in a prospective sample. Autism., 12(5), 457-472.
On-lineadgang

Tidligere artikler om ABA i Californien:
Skoledistrikt må betale 1:1-træning som kompensation
Konfliktfyldt sag om integration og ABA
Eklektisk metode opfylder lovkrav om dokumenteret metode
78 mio. ekstra til forskning i ultratidlig intervention
Ny universitetsklinik
Børnehospital opretter forældrekurser
Udgifter til ABA refunderes
Medarbejdere overtager supervisionscenter
Kritik af benchmarking af børns udvikling
Offentlig investering for livet
Utilfredse forældre danner ny afdeling af FEAT
Ny forskning i tidlige og intensive interventioner
ABA-skole ekspanderer
Enkeltintegration betyder alt
Tidlig og intensiv intervention truer budgetter og giver konflikter
Dimissionsfest på ABA-skole
10-årig dreng får bevilget privat ABA-skolegang
BBC laver program om ABA-behandling
Alle børn med autisme skal tilbydes ABA-behandling

Redaktionen/29.11.2008