ONTARIO, CANADA

Højesteret afviser ankesag

Canadas højesteret har afvist at behandle en ankesag, som er anlagt af forældre til børn med autisme. Det drejer sig om et gruppesøgsmål, som tidligere er blevet behandlet i Ontarios Court of Appeal. Appeldomstolen bestemte, at inden sagen kunne realitetsbehandles, så skulle sagen reduceres og forældrene kunne således ikke få prøvet alle deres påstande. Det er denne reduktion af sagens problemstillinger, som Canadas højesteret har afvist at behandle. Sagen kan nu fortsætte i Ontarios Court of Appeal i den reducerede udgave.

Sagen handler grundlæggende om børns ret til at få ABA-behandling i skolen. Forældrene har hævdet, at provinsen og skolebestyrelser har overtrådt grundlæggende borger- og børnerettigheder ved at nægte børnene adgang til intensiv adfærdsanalytisk behandling i skolesystemet. (Læs om sagen i artiklen Forældre fortsætter kampen i højesteret)

Sagen blev oprindelig anlagt i 2004 af fem familier, som alle har børn med autisme. Sagen blev anlagt imod regeringen i Ontario og udvalgte skolebestyrelser, fordi børnene ikke fik ydet og betalt intensiv adfærdsanalytisk behandling i skolesystemet. Forældrene ville med retssagen ændre den nuværende politik, der forbeholder offentlig finansieret ABA-behandling til børn under skolealderen. Og de ønskede domstolens ord for, at børnene kunne medbringe deres private ABA-trænere og supervisorer i skolen eller at skolen skulle sørge for tilsvarende ressourcer. Desuden søgte forældrene erstatning for deres private udgifter til ABA-behandling i hjemmet. Endelig ville forældrene have rettens ord for, at børnenes grundlæggende borgerrettigheder – nemlig retten til lige og gratis uddannelse – var blevet tilsidesat. Det er den sidste del af søgsmålet, som Court of Appeal har afvist, hvilket altså ikke bliver ændret i Canadas højesteret.

Taline Sagharian, som er talsperson for forældrene, siger, at højesterets afgørelse er et stort nederlag for alle forældre til børn med autisme. Hun fortæller, at forældre står i et umuligt valg mellem at sende deres børn på dyre, private ABA-skoler eller at acceptere det modvillige offentlige skolesystem, der har rigide regler, som forbyder ABA-trænere at arbejde i klasserne.

En anden forældre – Lynn Shane – fortæller at de tog deres søn ud af skolen efter 2. klasse. Det var i længden umuligt at få en fuld skoledag til at passe sammen med 21 ugentlige timers intensiv ABA-behandling i hjemmet om eftermiddagen. Familien har prioriteret ABA-behandlingen og underviser nu sønnen i hjemmet. Men Lynn Shane fortæller samtidig, at det har været et svært og umuligt valg fordi deres dreng både har brug for sin ABA-behandling og at gå i skole med andre børn.

I Ontarios skolesystem er der ingen ABA-specialister, men kun støttepædagoger, som normalt ikke ved noget om børn med autisme eller om adfærdsanalytisk behandling. Hvis et barn får ABA-behandling i hjemmet men udelukkende en ukvalificeret pædagogisk støtte i skolen, så udgør det et problem, fordi ABA-behandling forudsætter en konsekvent brug af de pædagogiske metoder. I provinserne British Columbia og New Brunswick er der ABA-tilbud til børn med autisme i skolesystemet.

Kilder:
The Canadian Press, OTTAWA, 4. december 2008
Mississauga, Canada, 4. december 2008

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Ny konflikt mellem forældre og politikere
Venteliste splitter familie
Forældre fortsætter kampen i højesteret
Økonomiske problemer betyder stop for nye ABA-tilbud
Sultestrejke slut
Far sultestrejker for at få ABA-behandling til søn
ABA-pædagoger forbydes at arbejde i skoler
Canadas største skoledistrikt køber online ABA-vejledning
Far til dreng med autisme stiller op til valget
Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 08.12.2008