NEW JERSEY, USA

ABA-tilbud er en Chevy – ikke en Cadillac

Chevys og Cadillacs er biler, der produceres af General Motors. En Chevy – eller en Chevrolet – er en billig familiebil mens en Cadillac er en luksusbil. Ifølge en ankeafgørelse fra New Jersey kan forældre ikke forvente eller kræve at deres barn med handicap bliver undervist i en specialpædagogisk Cadillac – de må stille sig tilfreds med den mere beskedne Chevy.

Sangen handler om en 5-årig dreng med autisme, som modtog et ABA-baseret tilbud i sin skole, men forældrene klagede over tilbuddet, fordi de ønskede at skoledistriktet også skulle betale for drengens ABA-træning i hjemmet efter skoletid. Forældrene mente, at det var vigtigt at drengen lærte at generalisere sine skole-færdigheder i hjemmet og at der skulle være sammenhæng mellem indsatsen i skolen og i hjemmet. Men ankeinstansen afgjorde – populært sagt – at selv om en Cadillac er bedre, så opfylder den tilbudte Chevy lovgivningens krav til specialundervisning.

Den symbolske forskel på en Chevy og en Cadillac handler her om definitionen af Free and Appropriate Public Education – forkortet FAPE. Ifølge den amerikanske lov om undervisning af børn med særlige behov – Invidivuals with Disabilities Educational Act (IDEA) – har børn med handicap ret til en gratis, offentlig finansieret undervisning, der matcher barnets behov. Dette match betegnes i lovsprog som ’appropriate’ – dvs. adækvat. Mens der ikke er problemer med at afgøre om et undervisningstilbud er gratis og offentligt, så giver definitionen af en adækvat undervisning anledning til mange konflikter mellem forældre og skoledistrikter.

I ankesagen lykkedes det ikke forældrene at sandsynliggøre, at drengens ABA-tilbud var mangelfuldt. Drengen modtog et ABA-baseret tilbud i sin skole, og data viste, at drengen gjorde fremskridt på alle områder. Desuden havde skoledistriktet tilbudt drengen et særligt udvidet skoleår – Extended School Year (ESY) – som betød at ABA-tilbuddet fortsatte i skolens ferieperioder. I afgørelsen fremhæves det også, at drengen trivedes i sit ABA-tilbud og ikke havde problemadfærd.

Ankeinstansen besluttede, at skoledistriktets Individualized Educational Plan (IEP) opfylder lovens krav om Free Appropriate Public Education. Afgørelsen henviste til en principiel føderal retssag, som i 1999 bestemte, at et skoledistrikt ikke har pligt til at maksimere et barns læringsudbytte. Så længe en IEP i rimelig grad sikrer undervisningsmæssige fremskridt og forhindrer regression, så opfylder skoledistriktet kravene om en adækvat skolegang i loven om undervisning af børn med handicap – Invidivuals with Disabilities Educational Act (IDEA).

Sagens identifikation: Monroe Township Bd. of Educ., 6 ECLPR 22 (SEA NJ 2008).

Den omtalte føderale domstols principafgørelse, som danner grundlag for afgørelsen, er Ridgewood Bd. of Educ. v. N.E., 30 IDELR 41 (3d Cir. 1999).

Kilde: Early Childhood Report, 1. november 2008

Tidligere artikler om ABA-behandling i New Jersey:
Usædvanlig retssag gennemtvinger forsikringsdækning
Kvalitetsproblemer i hjemmeprogrammer
Skole fordobler kapaciteten
Lokale ABA-programmer i 139 skoledistrikter
Mangel på pladser til ABA-børn
Lovforslag om offentlig ABA-behandling
Hverdagsfærdigheder – trin-for-trin
ABA-skole deltager i maratonløb for autismebehandling
Forældre starter ny ABA-skole
På vej til at blive normal
ABA-behandling i almindelig grundskole
ABA-undervisningstilbud udvides
Forslag om at lade forsikringer betale for ABA-behandling
Forældre vil starte ABA-skole

Redaktionen / 10.12.2008