ENGLAND

Kritiker anerkender adfærdsanalysens resultater

Patricia Howlin, som hidtil har været en af de mest betydende engelske kritikere af anvendt adfærdsanalyse, anerkender nu de positive resultater ved tidlig og intensiv ABA-behandling til børn med autisme. Det er sket i det netop udkomne nummer af tidsskriftet American journal on intellectual and developmental disabilities (som tidligere hed American journal of mental retardation).

Patricia Howlin er en meget indflydelsesrig britisk autismeforsker. Hun er medredaktør af det videnskabelige tidsskrift Autism, og hun er professor i klinisk børnepsykologi ved Institute of Psychiatry ved King’s Kollege, University of London. Hun har en omfattende videnskabelig produktion bag sig og hendes bøger og artikler er oversat til en række sprog.

Patricia Howlin har fulgt en interessant faglig udvikling. Som nyuddannet psykolog var hun meget inspireret af den daværende adfærdsmodifikation og især af de adfærdsanalytiske forsøg på at lære børn med autisme at anvende talesprog. Hendes ph.d.-afhandling fra 1979 indeholder dels en meget grundig gennemgang af den tidligere forskning i modifikation af sprogudvikling hos børn med autisme og dels resultater fra et tidligt britisk forsøg på at lade forældre til børn med autisme fungere som sprogtrænere for deres børn. (Patricia Howlin, 1979) . Senere har hun skrevet om adfærdsanalytisk behandling af problemadfærd og har advokeret for brugen af funktionelle analyser som led i sådanne behandlinger ( Howlin, 1993) .

Men uvist af hvilken grund – måske pga. de begrænsede resultater i hendes eget forsøgsprojekt – blev hun senere kritisk over for adfærdsanalytiske påstande om dramatiske udviklinger hos børn i tidlige og intensive ABA-behandling. Så sendt som i 2003 skrev hun i en artikel, at selv om der er bred enighed om behovet for tidlig intervention, så forbliver behandlingsresultaterne dårlige for de fleste børn med autisme. Hun skrev desuden, at der kun er begrænset dokumentation for, at meget tidlige interventioner kan ændre den autistiske udvikling hos disse børn (Howlin, 2003) .

Hun har også tidligere været meget kritik over for de effektmål, der har været anvendt i den adfærdsanalytiske forskning. Især har hun kritiseret, at man har anvendt forskellige IQ-tests til forskellige børn og på forskellige tidspunkter i et behandlingsforløb. Resultater fra sådanne tests er usammenlignelige og fordrejer forskningsresultaterne (Magiati & Howlin, 2001)

Men denne afvisning af den adfærdsanalytiske effektforskning er nu blevet afløst af en forbeholden accept af, at der faktisk er nogle børn, der opnår en meget gunstig udvikling som følge af tidlig og intensive adfærdsanalytisk behandling.

Den nye artikel er et review – en forskningsoversigt – af studier i tidlig og intensiv adfærdsanalytiske behandling af børn med autisme. En litteratursøgning fandt 37 forskellige studier, men kun 11 af disse opfyldte kriterierne: førskolebørn, metoden skulle være baseret på UCLA-modellen for tidlig intervention (’Lovaas-metoden’) samt at der skulle være en kontrolgruppe, der fik en anden form for behandling.

Forskningsoversigten viser, at det ikke er muligt at foretage en egentlig metaanalyse – hvor man sammenfatter resultater fra forskellige studier – fordi de anvendte tests varierer, og fordi ikke alle studier rapporterer om de enkelte børns udvikling. I 9 ud af de 11 studier var der imidlertid signifikante fremgange i IQ, og effektstørrelsen – dvs. forskellen i effekt for to grupper, og om hvorvidt denne forskel er stor eller lille – var betydelig eller moderat i de fleste tilfælde. Men der var også studier, der viste en begrænset effektstørrelse eller hvor der slet ikke var forskel på undersøgelsesgruppen (ABA-behandling) og kontrolgruppen.

Der var tilsvarende effekter ved målinger af sprogudvikling, hvorimod ændringerne i social adfærd (som regel målt med Vineland Adaptive Behavior Scale) var mere begrænsede – om end signifikante.

Men i forskningsoversigten lægger Patricia Howlin og hendes medforfattere også vægt på, at der var meget store variationer i resultaterne af ABA-behandling. Nogle undersøgelser har kun vist begrænsede ændringer i IQ (< 10 point), men andre har rapporteret om meget omfattende ændringer (> 30 point). De lægger også vægt på den meget store individuelle variation. For et mindretal af børnene resulterede den tidlige og intensive behandling i så betydelige ændringer, at børnene kunne klare sig uden støtte i skolesystemet, men for flertallet af børnene har resultaterne – om end positive – været meget begrænsede. For et mindretal af børnene har effekterne været fraværende eller direkte negative.

Forfatterne er stadig kritiske over for manglen på egentlige randomiserede studier af ABA-behandling (dvs. lodtrækningsforsøg) og kritiserer også, at der stadig er mange faktorer, som er underbelyst i den eksisterende forskning – herunder forældrenes betydning for børnenes behandlingsresultater. Men generelt er resultaterne af forskning i tidlige og intensive adfærdsanalytiske behandlinger dog positive.

I konklusionen opfordrer Patricia Howlin og hendes medforfattere til, at den fremtidige forskning ikke kun sammenligner høj- og lavintensive eller høj- og lavkvalitative interventioner med hinanden, men at man også sammenligner den traditionelle form for anvendt adfærdsanalyse (UCLA-modellen) med mere moderne og modificerede varianter af tidlig intervention. Især efterlyser de mere forskning i interventioner, der retter sig imod at fremme tidlig kommunikation og delt opmærksomhed.

Howlin, P., Magiati, I., & Charman, T. (2009). Systematic review of early intensive behavioral interventions for children with autism. American journal on intellectual and developmental disabilities, 114(1), 23-41.
Læs abstract
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel

Referencer

Howlin, P. (1979). Training parents to modify the languange of their autistic children: A Home based approach. Unpublished doctoral dissertation, London University, London, UK.
Howlin, P. (1993). Behavioural techniques to reduce self-injurious behaviour in children with autism. Acta paedopsychiatrica, 56(2), 75-84.
Howlin, P. (2003). Can early interventions alter the course of autism? Novartis Foundation Symposium(251), 250-259; discussion 260-255, 281-297.
Magiati, I., & Howlin, P. (2001). Monitoring the progress of preschool children with autism enrolled in early intervention programmes: problems in cognitive assessment. Autism: the International Journal of Research and Practice, 5(4), 399-406.

Tidligere artikler om ABA-behandling i England:
TreeHouse arrangement om autisme og ambitioner
Research Autism ændrer vurdering af TEACCH
Studiebesøg hos Step by Step
Ikke handicappet men hjælpeløsheden
Forkvinden for National Autistic Society støtter ABA-skole
The Times organiserer indsamling til TreeHouse
Arsenal støtter ABA-skole
To ABA-baserede metoder topper liste over interventioner
TreeHouse producerer reklamefilm
Nyt ministerium opretter Autism Education Trust
Veninder starter ABA-skole
Research Autism giver topkarakter til ABA
Planer om adfærdsanalytisk læreruddannelse
ABA-træner samler penge ind
Hjemmegående far og ABA-træner
Step by Step planlægger udvidelse
Planer om ABA-skole

Roman om ægteskabelig krise i familie med autisme
Baron-Cohen fremhæver anvendt adfærdsanalyse som behandlingsmetode
Sejr for ret til ABA-skoletilbud
About a Boy
Specialet, der gik verden rundt
Skolekonflikt stadig uløst
TreeHouse School flytter
Samarbejde mellem forretningsfolk og ABA-skole
Trusler om retssager imod stiftere af ABA-skole
Ny fond til forskning i behandling af autisme
Ny teknologi i dataregistrering af ABA-træning
Advokater fører ankesager
»Modstanden har gjort os stærke«
Gave på 22 mio. til ABA-skole
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Step by Step er klar til at åbne
Pensionistægtepar samler ind til 2-årigs behandling
Myndighed ombestemmer sig om ABA-behandling
Familie flytter forgæves for at få ABA-behandling
Portræt af en engelsk ABA-pioner
Forældre opfører ABA-skole
Behandlingstilbud var ulovligt
Endnu en støttefest for ABA-behandling
Pressionsgruppe for tidlig og intensiv behandling
Privat fund-raising til ABA-behandling
Ret til intensiv behandling afgøres i stigende grad i retssystemet

Joi Bay /21.01.2009