USA

Obama: Generel screening af alle spædbørn for tegn på autisme

Præsident Barack Obama har allerede offentliggjort en detaljeret programerklæring vedrørende sin autismepolitik. Den indeholder fire ambitiøse punkter, hvoraf især forslaget om at indføre en systematisk screening af alle spædbørn for tidlige tegn på autisme er bemærkelsesværdigt. Tidlig mistanke, tidlig diagnose og tidlig indsats er afgørende for disse børn udviklingsmuligheder. I sin tid som senator havde Barack Obama en særlige interesse for autismepolitik og havde et tæt samarbejde med organisationer af pårørende til børn med autisme (læs artiklen Præsident Obama forventes at gennemføre national autismelov).

I planen for en fremtidig autismepolitik hedder det, at der bør indføres en generel screening af alle spædbørn og af alle børn i 2-års alderen. For øjeblikket bliver amerikanske børn kun screenet for tidlige tegn på autisme, hvis forældrene eller hvis børnelægen har en konkret mistanke om en udviklingsforstyrrelse. Derfor er der mange børn, der først bliver diagnosticeret, når de starter i skole.

Forslaget om en generel screening for autisme er enormt ambitiøst og dyrt. Ikke mindst i den nuværende økonomiske krise, hvor både den amerikanske regering og de mange private sygeforsikringsselskaber er hårdt presset økonomisk.

En generel screening for autisme er tidligere blevet anbefalet af både American Academy of Pediatrics og af Centers for Disease Control and Prevention. I sine anbefalinger opfordrer American Academy of Pediatrics til, at der sker en undersøgelse for ultratidlige tegn på autisme i forbindelse med barnets første helbredsundersøgelse i 9-måneders alderen, og at der følges op, når børnene er mellem 18 og 24 måneder gamle (Myers & Johnson, 2007). Der findes imidlertid ingen biologiske markører for autisme – som kan afsløres i fx en blodprøve – og derfor kan en screening kun gennemføres ved at pædiateren enten observerer barnet og kigger efter udviklingsforsinkelser eller –forstyrrelser eller anvender et målrettet screeningsredskab – som regel i form af et spørgeskema, som forældrene udfylder. Det er de færreste pædiatere, der er efteruddannet til at foretage sådanne observationer og de tilgængelige screeningsredskaber til spædbørn forudsætter også specialviden.

Tidlig screening for tegn på autisme er forudsætningen for at der senere kan gennemføres en egentlig udredning og en diagnosticering, således at barnet kan tilbydes en intensiv intervention. Jo før mistanken om en udviklingsforstyrrelse bliver bekræftet, desto tidligere kan interventionen starte og desto bedre udviklingsmuligheder har barnet. American Academy of Pediatrics anbefaler, at man ikke venter til barnet kan få en diagnose, men at den intensive form for behandling igangsættes straks, man har mistanke om en udviklingsforstyrrelse (Myers & Johnson, 2007).

Mulighederne for at opdage udviklingsforsinkelser eller –forstyrrelser er i de senere år blevet betydeligt forbedret efter der er udviklet screeningsredskaber, der er specielt målrettet spædbørn. Der er dog stadig ingen screeningsredskaber for autisme, der er brugbare inden 1 års alderen. Pervasive Developmental Disorders Screening Test (PDDST) er brugbar fra 12-måneder og Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) kan bruges fra 16-måneders alderen. Hvis barnet er under et år gammelt, er pædiatere henvist til at bruge observationer af barnets visuelle og auditive funktioner, Især tidlige kommunikationsevner kan give mistanke om en udviklingsforstyrrelse, hvis barnet har en afvigende øjenkontakt, ikke har udviklet delt opmærksomhed eller ikke reagerer på sit navn.

I Danmark sker der ingen screening for mistanke om udviklingsforstyrrelse. Iværksættelse af en generel screening for kontakt- og udviklingsforstyrrelser har været diskuteret i danske lægekredse. En af de førende danske neuropædiatere – overlæge Peter Uldall fra Rigshospitalet – har argumenteret imod en generel screening. Han mener at screeningsinstrumenterne er for usikre, at behandlingsmulighederne er for få og at en generel screening bare vil føre til yderligere overbelastning af børnepsykiatrien, fordi forældre til børn i risikogruppen vil forlange afklaring og udredning (Uldall 2007).

Kilder:
Myers, S. M., Johnson, C. P., & Council on Children With Disabilities. (2007). Management of Children With Autism Spectrum Disorders. Pediatrics, 120(5), 1162-1182.
The White House President Barack Obama. (2009). The agenda - autism. http://www.whitehouse.gov/agenda/disabilities/.
Uldall, P. V. (2007). Screening af småbørn for psykisk udviklingsforstyrrelse? Ugeskrift for Læger, 169(1), 983.

Redaktionen /23.01.2009