ONTARIO, CANADA

ABA-tilbud til voksne med autisme

Lawson Ministries , som er en afdeling af Frelsens Hær i Hamilton, Ontario, vil etablere et ABA-center for voksne med autisme. Formålet er at tilbyde aktiviteter og beskæftigelse til unge med autisme, der forlader skolesystemet uden at kunne klare sig selv. Centeret vil rumme forskellige typer af ABA-tilbud – herunder positiv adfærdsmæssig støtte (Positive Behavior Support) og intensiv adfærdsmæssig intervention.

Etableringen af centeret forventes at koste CA$ 2,3 mio. (10,9 mio. DKK), hvoraf Lawson Ministries allerede har indsamlet 1,2 mio. (5,7 mio. DKK). Centeret skal opføres på den ejendom, som Lawson Ministries ejer på Main Street. De nuværende bygninger skal rives ned og nye lokaler bygges til centeret. Centeret forventes at kunne åbne sommeren 2010. Centeret vil primært blive drevet som frivilligt socialt arbejde.

Lawson Ministries driver i forvejen bo- og netværkstilbud til personer med udviklingshandicap. Tilbuddene indbefatter individuelle botilbud, kollektive botilbud og et dagtilbud. Desuden understøttes personer med udviklingshandicap, som bor for sig selv, men som har brug for støtte i dagligdagen og som har problemer med selv at etablere et netværk. Tilbuddene indbefatter undervisning i selvhjælpsfærdigheder, fritidsaktiviteter, sociale færdigheder, brug af computere, sportsaktiviteter samt havebrug.

Kilde: The Hamilton Spectator (Ontario, Canada), 23. januar 2009

Lawson Ministries har webadressen http://www.lawsonministries.org/www/html/home.shtml

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Højesteret afviser ankesag
Ny konflikt mellem forældre og politikere
Venteliste splitter familie
Forældre fortsætter kampen i højesteret
Økonomiske problemer betyder stop for nye ABA-tilbud
Sultestrejke slut
Far sultestrejker for at få ABA-behandling til søn
ABA-pædagoger forbydes at arbejde i skoler
Canadas største skoledistrikt køber online ABA-vejledning
Far til dreng med autisme stiller op til valget
Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 07.02.2009