CALIFORNIEN, USA

Forældre lægger sag an imod forsikringsselskab

Kaiser Permanente Inc., som er det største sygeforsikringsselskab i Californien, nægter at betale for eller tilbyde behandling til børn med autisme. Derfor har to forældrepar anlagt et gruppesøgsmål imod forsikringsselskabet. Forældrene - der har børn med autisme - kræver, at forsikringsselskabet ændrer sin praksis og begynder at tilbyde anvendt adfærdsanalyse som behandling til børn med autisme. Forsikringsselskabet fastholder, at ABA-behandling og andre tilsvarende autismebehandlinger ikke er medicinske, og at sådanne behandlinger derfor kan være en del af sygeforsikringen.

Sagen bliver ført af Disability Rights Advocates, som repræsenterer forældrene. En repræsentant for advokaterne siger, at Kaiser Permanente forsøger at spare penge ved at nægte at dække autismebehandling. Resultatet er, at de forældre, der selv kan betale, må afsætte i tusindvis af dollars for at få behandling til deres børn, mens andre forældre må opgive at betale og i stedet se deres børn miste færdigheder. Det er kun de mest ressourcestærke forældre, som formår at få Kaiser til at betale for behandlingen – nemlig de forældre, der klager til statens Department of Managed Health Care eller som truer med retssager.

Selv om Kaiser Permanente har indrømmet, at autisme er en medicinsk lidelse, så afviser selskabet alligevel at betale for behandlingen. Ifølge sagsanlægget anvender Kaiser Permanente flere forskellige, ulovlige begrundelser for ikke at dække autismebehandling. De hævder bl.a. at ABA-behandling ikke er medicinsk og at behandlingen ikke udføres af sundhedspersonale. ABA-behandling er pædagogisk behandling og bør – ifølge Kaiser Permanente – betales af skolesystemet.

Repræsentanter for Kaiser nægter at de bryder loven og siger, at behandling af børn med autisme er et kompliceret spørgsmål, som ikke kun indbefatter sundhedssektoren. De siger også, at sagsøgerne har misforstået selskabets praksis, som er altid at dække de medicinske behandlingsudgifter. I en skriftlig udtalelse fra selskabet hedder det, at ikke alle tilbud til børn med autisme er medicinske. Mange tilbud er pædagogiske eller sociale, og denne type af tilbud har aldrig været og skal ikke være en del af sundhedsforsikringssystemet. Ifølge selskabet er sagsanlægget et forsøg på at overføre sociale og uddannelsesmæssige udgifter til forsikringsbranchen, og dermed påføre ekstra udgifter til de arbejdsgiver og lønmodtagere, der betaler til en sundhedsforsikring.

I sagsanlægget stilles der ikke krav om økonomisk kompensation til forældre til børn med autisme, men der stilles krav om, at domstolen skal tvinge Kaiser til at betale for autismebehandling.

Kilde: Contra Costa Times (California), 11. februar 2009

Disability Rights Advocates fra Berkely i Californien er et non-profit advokatfirma, som har specialiseret sig i at føre sager for personer med handicap. Firmaet er finansieret af frivillige bidrag og dets ydelser er gratis for klienterne.
Læs sagsanlægget, som er anlagt ved Superior Court i Alameda County

Tidlilgere artikler om ABA i Californien:
Overtrædelse af procedureregler straffes
Tidlige tegn på autisme kan spare senere behandling
Skoledistrikt må betale 1:1-træning som kompensation
Konfliktfyldt sag om integration og ABA
Eklektisk metode opfylder lovkrav om dokumenteret metode
78 mio. ekstra til forskning i ultratidlig intervention
Ny universitetsklinik
Børnehospital opretter forældrekurser
Udgifter til ABA refunderes
Medarbejdere overtager supervisionscenter
Kritik af benchmarking af børns udvikling
Offentlig investering for livet
Utilfredse forældre danner ny afdeling af FEAT
Ny forskning i tidlige og intensive interventioner
ABA-skole ekspanderer
Enkeltintegration betyder alt
Tidlig og intensiv intervention truer budgetter og giver konflikter
Dimissionsfest på ABA-skole
10-årig dreng får bevilget privat ABA-skolegang
BBC laver program om ABA-behandling
Alle børn med autisme skal tilbydes ABA-behandling

Redaktionen/28.02.2009