GEORGIA, USA

Domstol godkender skoleplacering

En domstol i Georgia har afvist, at forældre til en 3-årig dreng med autisme kan få refunderet udgifterne til en privat førskole, og har samtidig afgjort, at drengens eksisterende ABA-tilbud opfylder både drengens uddannelsesbehov og lovkravene om undervisning i de mindst muligt restriktive omgivelser.

Sagen drejer sig om en 3-årig dreng med autisme, som af skoledistriktet – der i USA har ansvaret for tilbud til børn med handicap fra 3-års alderen – var henvist til et intensivt, specialiseret ABA-tilbud i segregerede omgivelser. Men forældrene ønskede i stedet, at drengen skulle enkeltintegreres med almindelige børn. Forældrene argumenterede med, at drengen havde brug for gode rollemodeller i form af almindelige jævnaldrende. Sagen blev vurderet af et tværfagligt IEP-team (Individual Educational Plan-team), som fandt, at specialtilbuddet baseret på anvendt adfærdsanalyse i denne drengs tilfælde var de mindst muligt restriktive omgivelser: Least Restrictive Environment (LRE).

Efter at drengen var startet i det specialpædagogiske ABA-tilbud, havde forældrene lagt mærke til, at drengen var begyndt at imitere de andre børns problemadfærd. Det var baggrunden for, at de anlagde sag imod skoledistriktet ved U.S. District Court, Middle District of Georgia med krav om, at skoledistriktet skulle betale omkostningerne ved at drengen gik i privatskole med 1:1-støtte. Men dommen gik altså forældrene imod. Domstolen lagde vægt på, at skoledistriktets tilbud havde en god normering, og at personalet var uddannet i ABA-metoden. Desuden ville barnet i dette tilbud havde regelmæssige muligheder for kontakt til ikke-handicappede børn. Domstolen fik desuden foretaget observationer af drengen i specialklasse, og denne observatør kunne ikke se tegn på problemadfærd.

Dommen vurderer altså, at det i dette tilfælde ikke vil være muligt at opnå den nødvendige læring med mindre barnet er placeret i et specialpædagogisk tilbud i segregerede omgivelser og her får en ABA-baseret behandling.

Kilde: The Special Educator, Vol. 24, no. 12

 Sagens identifikation: M.W. by Wang and Gao v. Clarke County Sch. Dist., 51 IDELR 63 (M.D. Ga. 2008).

Tidligere artikler om ABA-behandling i Georgia:
32nd Annual ABA Convention i Atlanta
Førskole integrerer børn med og uden autisme
Forældre opretter ABA-skole

Redaktionen /02.02.2009