NEW JERSEY, USA

Konference om ABA-behandling markerer autismemåned

I USA er april måned hvert år Autism Awareness Month, og det indebærer mange autismerelaterede arrangementer. I år bliver april måned bl.a. markeret med en konference om autisme og anvendt adfærdsanalyse. Konferencen afholdes af Caldwell College i New Jersey, som også benytter anledningen til at fejre, at universitetet netop modtaget en bevilling fra delstaten på US$ 476.000 (2,6 mio. DKK) til etablering af en forskeruddannelse i anvendt adfærdsanalyse. Caldwell College var oprindelig det første universitet i New Jersey, der tilbød en masteruddannelse i anvendt adfærdsanalyse, og bliver altså nu også det første universitet i staten med et . ph.d.-program i ABA-behandling.

Konferencen - Innovations in Autism Treatment and Applied Behavior Analysis – er fordelt over to fredage i april måned: den 17. og den 24. april. Konferencen henvender sig til forældre, lærere og andre fagfolk samt studerende.

Arrangøren af konference, associate professor Sharon Reeve, som er Board Certifies Behavioral Analyst,, udtaler, at konferencen vil byde på gode muligheder for at få indblik i den nyeste behandlingsforskning, som præsenteres af førende fagfolk. Grundlaget for anvendt adfærdsanalyse er mere end 40 års forskning i oplæring og undervisning af børn med autisme inden for områderne sociale færdigheder, kommunikation, selvhjælpsfærdigheder, fritidsaktiviteter og skolemæssige færdigheder.

Staten New Jersey har den højeste forekomst af autisme blandt børn i USA. Man regner med at 1 barn ud af hver 94 har autisme – altså mere end 1 procent af alle børn.

Blandt forelæserne er William L. Heward, som er medforfatter til den mest udbredte grundbog i anvendt adfærdsanalyse og til en lærebog i specialpædagogik - Exceptional Children: An Introduction to Special Education – der er udkommet i 9 oplag og oversat til adskillelige sprog. Professor Heward vil tale om erhvervsmuligheder for adfærdsanalytikere.

En anden forelæser er Gregory S. MacDuff, som er leder af Princeton Child Development Institute, der er et velrennomeret ABA-center i New Jersey. Han taler om, hvordan adfærdsanalyse kan lære personer med autisme selvstændighed hjemme og på arbejdsmarkedet.

Tristram Smith fra University of Rochester Medical Center har tidligere været forskningsleder af Multisite Young Autism Project – det internationale forskningssamarbejde omkring replikationer af Ivar Lovaas’ oprindelige eksperiment med ABA-behandling til børn med autisme. Han skal tale om effektstudier og hvad vi på nuværende tidspunkt ved om dokumenteret effekt ved ABA-behandling.

Deltagelse i konferencen giver certificerede adfærdsanalytikere mulighed for at opnå continuing education credits – dvs. bevis på deltagelse i konferencen, som kan bruges, når man som adfærdsanalytiker skal have recertificering hvert tredje år. Ved recertificering skal man fremlægge beviser på deltagelse i efteruddannelse, og konferencen giver mulighed for at opfylde en del af efteruddannelseskravet.

Prisen for deltagelse i konferencen er US$ 90 for studerende og forældre samt US$ 200 for fagfolk (hhv 495 og 1.100 DKK).

Kilde: Law & Health Weekly, 28. marts 2009

Læs om konferencen Innovations in Autism Treatment and Applied Behavior Analysis
Læs om masteruddannelsen i Applied Behavior Analysis ved Caldwell College
Læs om ABA-uddannelsen på Caldwell College i New York Times

Tidligere artikler om ABA-behandling i New Jersey:
ABA-tilbud er en Chevy – ikke en Cadillac
Usædvanlig retssag gennemtvinger forsikringsdækning
Kvalitetsproblemer i hjemmeprogrammer
Skole fordobler kapaciteten
Lokale ABA-programmer i 139 skoledistrikter
Mangel på pladser til ABA-børn
Lovforslag om offentlig ABA-behandling
Hverdagsfærdigheder – trin-for-trin
ABA-skole deltager i maratonløb for autismebehandling
Forældre starter ny ABA-skole
På vej til at blive normal
ABA-behandling i almindelig grundskole
ABA-undervisningstilbud udvides
Forslag om at lade forsikringer betale for ABA-behandling
Forældre vil starte ABA-skole

Redaktionen / 27.03.2009