OKLAHOMA, USA

Sejr og nederlag i forsikringsspørgsmål

Amerikanske ABA-foreninger og andre organisationer for personer med autisme har valgt at satse på forsikringsdækning som finansiering af de dyre – men effektive – tidlige interventioner for børn med autisme. Stat for stat forsøger ABA-foreninger at få ændret lovgivningen, således at det bliver obligatorisk for forsikringsselskaber at dække autismebehandling. Indtil videre er det lykkedes i mindst ti stater. Nu kan Nevada formodentlig føjes til listen over sejre, mens et tilsvarende forsøg i Oklahoma indtil videre er mislykkedes.

Repræsentanternes hus i Nevada - Nevada Assembly – har lige vedtaget Assembly Bill 162 med et overvældende flertal: 39 for og kun to imod. Assembly Bill 162 vil gøre det obligatorisk for sygeforsikringer at dække både udredning og behandling af børn med autisme. Loven vil gøre det muligt at få betalt ABA-behandling op til US$ 36.000 om året (205.000 DKK).

Nu sendes lovforslaget videre til Senatet i Nevada, hvor det skal behandles i senatets udvalg og vedtages inden lovforslaget kan godkendes af statens guvernør. Det er normalt betydelig sværere at få denne type af lovforslag igennem de statslige senater, som er mere konservative end forsamlingen af repræsentanter.

I staten Oklahoma har Senatet netop stoppet et tilsvarende lovforslag om obligatorisk dækning af autismebehandling. Lovforslaget var vedtaget af Repræsentanternes Hus i Oklahoma, men Senatets afvisning af lovforslaget betyder, at lovforslaget nu – i en revideret og mindre ambitiøs form – skal tilbage til Repræsentanternes Hus. I Oklahoma har holdningen til loven om autismebehandling fulgt de traditionelle parti-linier. Republikanerne har støttet forsikringsbranchens modstand imod obligatorisk dækning, men demokraterne har støttet forældrenes krav om bedre finansieringsmuligheder.

Lige som i Nevada rummede det oprindelige lovforslag et pålæg til forsikringsselskaberne om at dække autismebehandling op til US$ 36.000 om året. Men denne del af lovforslaget er nu taget ud og tilbage er kun et forslag om at lette uddannelsen af certificerede adfærdsanalytikere i staten. Republikanske politikere hævder, at det største problem for børn med autisme i staten Oklahoma er den akutte mangel på kvalificerede behandlere, der har den fornødne adfærdsanalytiske certificering. Bedre uddannelsesmuligheder af supervisorer og behandlere skulle – ifølge republikanerne – give flere børn mulighed for at få en tidlig og intensiv behandling.

Kilder:
Associated Press, 22. april 2009
KVBC, 22. april 2009

Tidligere artikler om ABA-behandling i Oklahoma:
Ny universitetsuddannelse til adfærdsanalytiker
Obligatorisk forsikringsdækning
Mor til to børn med autisme etablerer ABA-ressourcecenter

Redaktionen / 23.04.2009