USA

Mindst 10 % bliver helbredt

På konferencen International Meeting For Autism Research (IMFAR), som blev holdt i Chicago i sidste uge, fremlagde psykologiprofessor Deborah Fein forskningsresultater, der viser, at mindst 10 % af børn med autisme kan helbredes, hvis de modtager en tidlig og intensiv adfærdsanalytisk behandling. Skeptikere er dog ikke overbevist, men hævder, at de helbredte børn sandsynligvis aldrig har været rigtigt autistiske.

Professor Feins undersøgelse er stadig i gang og er ikke blevet offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift, men kun fremlagt på IMFAR-konferencen. Fein har studeret 20 børn, som i en tidlig alder blev diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse, men som nu ikke viser nogen tegn på autistiske symptomer. Hvis hendes resultater holder, indebærer det, at mindst 10 % af børn med en autismediagnose kan helbredes, hvis de modtager en tidlig og intensiv behandling.

I Feins undersøgelse, som endnu ikke er afsluttet, blev alle 20 børn diagnosticeret af specialister inden de fyldte fem år. Nu er børnene mellem 9 og 18 år, og ingen af dem opfylder længere kriterierne for en autismediagnose, men fremtræder normale i neuropsykologiske test. Næste skridt bliver at bruge hjerneskanninger for at konstatere, om disse børns hjerner stadig ligner hjerner fra børn med autisme eller normale børns hjerner. Hjerneskanninger skal også bruges til at undersøge om disse børns hjerner fungerer normalt eller om deres normale adfærd er et resultat af hjernen har været i stand til at kompensere for atypiske hjernefunktioner.

Geraldine Dawson, som er forskningsleder af Autism Speaks, udtaler til Associated Press, at Feins undersøgelse er et gennembrud. »Selv om vi som klinikere tidligere har set tilsvarende tilfælde af børn, der mister en autismediagnose, så er en sådan helbredelse aldrig blevet dokumenteret så grundigt som i Feins forskning. Men vi er stadig på et meget tidligt stadie i et forsøg på at forstå, hvad der er på spil.«

Tidligere undersøgelser har vist at mellem 3 og 25 % procent af børn med autisme bliver helbredt, og i Feins undersøgelse drejer det sig om mellem 10 og 20 %. Men selv efter mange års intensiv ABA-behandling vil hovedparten af børnene forblive autistiske. Fein siger, at helbredelse ikke er en realistisk forventning for hovedparten af børnene, men forældre skal vide, at det kan finde sted.

Men skeptikere blandt autismeforskere problematiserer undersøgelsen ved at sætte spørgsmålstegn ved, om disse børn oprindelig faktisk var autistiske, eller ved at hævde, at der altid vil være rester af autistiske symptomer i form af social kejtethed og en overfokusering på særlige interesser eller objekter. Fein selv afviser dog denne kritik og siger, at der for hende ikke er tvivl om ,at disse børn faktisk var autistiske, men ikke længere er det.

Professor Catherine Lord fra University of Michigan fortæller til Associated Press, at også hun har oplevet børn, der er blevet afdiagnosticeret. I de fleste tilfælde drejer det sig om børn af forældre, som har investeret i tusindvis af timers adfærdsanalytisk træning. Men hun tilføjer, at hun ikke mener, at det er muligt at forudsige, hvilke børn der kan helbredes på denne måde.

Fein vil forsøge at udvide antallet af helbredte børn for at få et større statistisk materiale, således at hun bliver i stand til at bestemme de helbredte børns særlige forudsætninger. Indtil videre synes de helbredte børn at være karakteriseret af en god begavelse, milde autistiske symptomer og en alderssvarende fin- og grovmotorik, da de var 2 år gamle.
Ingen af de 20 børn har vist tegn på tilbagefald, men næsten halvdelen af børnene har i dag andre diagnoser – herunder ADHD, tics og fobier.

Kilde: Associated Press, 8. maj 2009

Fein, D., Barton, M., Eigsti, I. M., Naigles, L., Rosenthal, M., K.Tyson, et al. (2009). Cognitive and Behavioral Profi les of Children Who Recover From Autism. Paper presented at the 8th Annual International Meeting For Autism Research (IMFAR) May 7– 9, 2009; Chicago, IL.
Deborah Fein kan kontaktes på mail-adressen deborah.fein@uconn.edu

Deborah Feins forskningsgruppe har tidligere offentliggjort en række studier om børn, der helbredes for autisme. Abstracts af disse studier kan læses på ABAforum.dk.

Helt, M., Kelley, E., Kinsbourne, M., Pandey, J., Boorstein, H., Herbert, M., et al. (2008). Can Children with Autism Recover? If So, How? Neuropsychology review, [Epub ahead of print].
Kelley, E., Paul, J. J., Fein, D., & Naigles, L. R. (2006). Residual Language Deficits in Optimal Outcome Children with a History of Autism. Journal of Autism and Developemental Disorders, 36, 807-828.
Sutera, S., Pandey, J., Esser, E. L., Rosenthal, M. A., Wilson, L. B., Barton, M., et al. (2007). Predictors of Optimal Outcome in Toddlers Diagnosed with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism & Developmental Disorders, [Epub ahead of print].

Redaktionen /13.05.2009