USA

Edward G. Carr 1948-2009

Den internationalt kendte adfærdsanalytiker og psykologiprofessor Edward G.Carr er blevet dræbt i en trafikulykke den 20. juni 2009. Edward G. Carr er især kendt for sin forskning i problemadfærd og som udvikler af udredningsmetoden Functional Behavioral Assessment og for de adfærdsanalytiske metoder Functional Communication Training og Positive Behavior Support. Edward G. Carr blev 61 år gammel.

Edward G. Carr var ved sin død professor i psykologi ved State University of New York at Stony Brook, hvor han har arbejdet siden 1976.Inden da var han ansat ved UCLA, hvor han arbejdede sammen med Ivar Lovaas med hvem han har publiceret en serie af artikler om adfærdsanalytisk behandling af autisme. Samarbejdet mellem Ivar Lovaas og Edward G. Carr udmyntede sig også i den første curriculumbog om ABA-behandling af børn med autisme - The Me Book - som Carr bidrog til i 1981. I sin tidlige forskning var han optaget af alternative kommunikationsmidler til sprogløse børn med autisme – især tegnsprog. Denne forskning førte i midten af 1980erne til udvikling af metoden Functional Communication Training som middel til reduktion af problemadfærd og i en lærebog om tegnsprogsindlæring til børn med handicap. Han har publiceret mere end 150 videnskabelige artikler om især adfærdsanalytisk behandling, og han var medforfatter til bestseller-bogen Communication-Based Intervention for Problem Behavior, som blev udgivet i 1994. Bogen er siden kommer i flere oplag og er oversat til spansk.

Professor Carr var medstifter af og den første formand for Association for Positive Behavior Support. Han er blevet tildelt en række udmærkelser for sin forskning og formidling – herunder Distinguished Research Award fra the Association for Retarded Citizens, Certificate of Commendation fra Autism Society of America samt Applied Research Award in Behavior Analysis (American Psychological Association).

I sin forskning var Dr. Carr bl.a. optaget af at udvikle en teoretisk model i relation til udredning og behandling af alvorlige adfærdsmæssige problemer (fx selvskadende adfærd, aggressioner, raserianfald), som ser problemadfærd som et resultat af interaktion mellem personlige forudsætninger og personens omgivelser.

Dr. Carrs fortsatte interesse for Positive Behavior Support (PBS) er bl.a. kommet til udtryk i hans forskning i, hvordan PBS kan hjælpe familier til børn med autisme og fagfolk til at skabe omgivelser, der understøtter en social adfærd.

Et tredje forskningsfelt var Edward G. Carrs interesse for hjemmebaserede udredning og interventioner. I denne sammenhæng fokuserede han især på familiernes livskvalitet, integration af børn med autisme i sociale og skolemæssige sammenhænge, involvering af lokalsamfundet samt opbygning af en kompetent professionel hjælp til familier til børn med autisme.

Man kan læse om Dr. Carrs forskning på websitet for hans Autism Research & Training Center: http://www.sunysb.edu/autism/

 

Redaktionen /23.06.2009