MICHIGAN, USA

Forsikringsselskab taber principsag om autismebehandling

Forsikringsselskabet Blue Cross Blue Shield i staten Michigan har indgået et forlig i en retssag om ABA-behandling. Forliget indebærer, at selskabet skal refundere udgifter til adfærdsanalytisk behandling af de børn, der har en sundhedsforsikring i selskabet, og hvis forældre selv har betalt for behandlingen i perioden 2003-2009. Tidligere har selskabet hævdet, at ABA-behandling er »eksperimentel« og derfor ikke kan dækkes af sundhedsforsikringer. Det forventes, at mere end 100 familier nu vil få refunderet deres udgifter til ABA-behandling.

Sagen, der er endt i et forlig, blev anlagt af forældrene til et barn med autisme (se artiklen Gruppesøgsmål imod forsikringsselskab). Sagsøgerne hævdede, at Blue Cross Blue Shield ved at karakterisere ABA-behandling som eksperimentel agerede tilfældigt, ulovligt og i modstrid med års videnskabelig dokumentation af netop denne behandlings effekter.

Advokaterne for sagsøgerne udtaler i anledning af forliget, at ingen forsikringstagere længere skal acceptere, at anvendt adfærdsanalyse stemples som eksperimentel. Denne behandling er nødvendig for børn med autisme og forskning viser, at udsættelse af behandlingen kan få fatale konsekvenser for disse børns videre udviklingsmuligheder, hedder det i udtalelsen fra advokaterne.

Retssagen blev anlagt ved en føderal domstol og blandt vidnerne til fordel for ABA-behandlingen var Dr. Ruth Anan og Dr. Lori Warner fra det velrennomerede HOPE Center ved Beaumont Hospital, som er en kæde af tre universitetshospitaler i Michigan. Gennembruddet i sagen kom, da det lykkedes forsvarerne at fremlægge dokumenter, som er produceret af forsikringsselskabet Blue Cross i 2005, og som klart viser, at selskabet allerede dengang var klar over, at ABA-behandling er både nødvendig og forskningsmæssig dokumenteret. I dokumentet hedder det bl.a. at anvendt adfærdsanalyse for øjeblikket er den bedst dokumenterede form for tidlig intervention i forhold til autismespektrumforstyrrelser og at ABA er den behandling, der anbefales af American Academy of Pediatrics , National Academy of Sciences Committee samt Association for Science in Autism Treatment. Det hedder endvidere i dokumentet, at jo tidligere udviklingsforstyrrelsen diagnosticeres, desto tidligere kan barnet hjælpes behandlingsmæssigt.

Efter at Blue Cross af domstolen blev bedt om at fremlægge deres påstående dokumentation for, at ABA-behandling er eksperimentel, fik retten i stedet fremlagt en lang række af dokumenter, der viser, at ABA-behandling er yderst effektiv til at forøge disse børns funktionsniveau.

Kilde: PR Newswire, 19. juni 2009

Sagens identifikation: Christopher Johns v. Blue Cross Blue Shield of Michigan, 08-cv-12272,

Tidligere artikler om ABA-behandling i Michigan:
Professor opretter behandlingscenter
Gruppesøgsmål imod forsikringsselskab
Tidlig intervention giver gode resultater

Redaktionen / 01.07.2009