ONTARIO, CANADA

Enlig protest imod manglende behandling

Hver dag i de sidste tre uger har Maria Bunda gennemført en stille og enlig protest foran regeringsbygningen i den canadiske provins Ontario. Hun bærer et skilt hvor der står »6 år gammel, svært autistisk dreng, nægtet behandling, nægtet en chance«. Skiltet referer til Maria Bundas søn Sebastian, som står over for at miste sin ABA-behandling, fordi han er blevet for gammel – 6 år.

Maria Bunda er enlig mor, 47 år gammel og arbejder normalt som servitrice. Men hun har taget fri fra arbejdet og fortæller til dagbladet Toronto Star at hun vil fortsætte sin protestaktion lige indtil nogen ændrer den afgørelse, der har frataget Sebastian bevillingen til det tidlige interventionsprogram, som han har været indskrevet i.

Der er 1.513 børn med autisme, som står på venteliste til provinsens gratis ABA-behandlingstilbud, og yderligere 389 venter på en udredning for mistanke om autisme. Mange forældre til børn på ventelisten føler sig tvunget til selv at finansiere den effektive men dyre ABA-behandling. CA$ 60.000 er prisen for et års behandling (286.000 DKK). Jo længere tid, børnene står på venteliste, desto vanskeligere bliver deres behandlingsforløb.

Toronto Stars journalist fortæller om, hvordan en busfuld af kinesiske turister stopper op for at betragte Maria Bundas ensomme protest. Den kinesiske turleder spørger til Brandas aktion og undrer sig over, at behandling af autisme ikke er gratis i Canada – sådan som turlederen har læst.

I stedet for den intensive ABA-behandling, som Sebastian tidligere har fået, skal han den 1. september starte i en almindelig skole med en pædagogisk støtte. Men ifølge moderen har Sebastian ikke forudsætninger for at kunne lære i en skoleklasse – heller ikke med pædagogisk støtte. Hun undrer sig over, at de penge, der skal betale for den pædagogiske støtte, ikke i stedet kan anvendes til fortsat 1:1-behandling.

Lederen af det socialdemokratiske oppositionsparti New Democratic Party, Andrea Horwath, siger til Toronto Star, at Maria Bunda blot er den sidste i en lang række af forældre til børn med autisme, som står i en desperat situation. Andrea Horwath fortæller, at mange forældre bliver tvunget til at sælge deres huse og at opsige livsforsikringer for at kunne betale for den behandling, der stoppes når børnene starter i skole. Forældrene kan se, at ABA-behandlingen har haft en stor effekt på deres børns udvikling, men alligevel stoppes bevillingerne, når barnet fylder seks år.

Maria Bunda har skrevet breve til både minister i provinsregeringen og til Canads premierminister Stephen Harper, men har ikke fået svar. En talsperson for Ontario Minister of Children and Youth Services siger til Toronto Star, at regeringen arbejder på at forbedre forholdene for børn med autisme. Et af initiativerne er oprettelse af såkaldte overgangsteams, som skal hjælpe børn med overgangen fra den intensive form for ABA-behandling i førskoletiden til et mindre intensivt skoletilbud.

Kilde: The Toronto Star, 18. august 2009

Maria Bunda skriver en daglig blog om sit protestaktion og om sin søn Sebastian. Den kan læses på www.tooautistic.com

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
ABA-tilbud til voksne med autisme
Højesteret afviser ankesag
Ny konflikt mellem forældre og politikere
Venteliste splitter familie
Forældre fortsætter kampen i højesteret
Økonomiske problemer betyder stop for nye ABA-tilbud
Sultestrejke slut
Far sultestrejker for at få ABA-behandling til søn
ABA-pædagoger forbydes at arbejde i skoler
Canadas største skoledistrikt køber online ABA-vejledning
Far til dreng med autisme stiller op til valget
Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 19.08.2009