AUSTRALIEN

Intervention inden barnet fylder et år

Australske forskere fra Flinders University i Adelaide har fundet ekstremt tidlige tegn på autisme hos søskende til ældre børn med autisme. Muligheden for at finde tegn på autisme allerede inden for de første levemåneder kan resultere i bedre behandlingsmuligheder i form af ultratidlig adfærdsmæssig intervention.

Forskerholdet, som ledes af psykologen Danielle Robson, følger 22 nyfødte søskende til børn med autisme fra de er 10 dage gamle til de er 18 måneder gamle. Deres adfærd og samspil med omgivelserne sammenlignes med en gruppe af 15 børn i tilsvarende alder uden autisme i familien.

Selv om undersøgelsen endnu ikke er afsluttet eller publiceret fortæller Danielle Robson til dagbladet The Australian at nogle af børnene i risikogruppen – dem med ældre søskende diagnosticeret med autisme – udviste en meget tydelig adfærd, der adskilte sig fra gruppen af børn fra familier uden autisme. Forskerne har anvendt legetøj, billeder, lyd og andre former for stimulering for at undersøge børnenes opmærksomhed og hvordan de reagerede på ydre stimuli. Forskellene på de to grupper af børn omfattede bl.a. autisme-relateret adfærd som evne til at fokusere, reaktioner på lyde og på eget navn samt sensorisk processering.

Danielle Robson og hendes kollega Robyn Young – der også er psykolog – har i forbindelse med forskningsprojektet udviklet et udredningsredskab, der med tiden måske kan anvendes til at udpege spædbørn i risiko-gruppen for senere autisme.

Tre af børnene i risikogruppen havde en adfærd, der kan tyde på senere autisme – også selv om de ikke nødvendigvis bliver diagnosticeret i en senere alder, fortæller Danielle Robson. Selv om disse børn ikke får autisme, så er deres udvikling forstyrret. Dette tyder på, at der er tale om et bredere spektrum af udviklingsproblemer i nogle af risikofamilierne.

Danielle Robson fortæller, at tidlig opdagelse af risiko for autisme kan give forældre mulighed for at iværksætte en ultratidlig behandling – en behandling, der på afgørende måde kan ændre deres autistiske adfærdsformer. En ultratidlig intervention betyder her adfærdsmodifikation – fx i form af træning af sprogforståelse, legefærdigheder og social adfærd.

Selv om behandling ikke indgår som et led i forskningsprojektet, så har forældrene til de tre børn, der udviste tydelige og tidlige autistiske træk, igangsat en adfærdsmæssig behandling inden børnene fyldte et år, og ved en test i 18-måneders alderen var de tidligere autistiske træk ikke længere observerbare. Der er selvfølgelig ingen der ved, om disse effekter er resultat af behandlingen eller en modning, der ville finde sted også uden behandling.

Kilde: The Australian, 14. september 2009

TIdligere artikler om ABA-behandling i Australien:
Komiker er initiativtager til ABA-center
Autismekonference i Australien
Forælder etablerer ABA-center
343 mio. til lovpakke om autismeintervention
Far skriver personlig beretning om behandling af autisme
Nyt ABA-ressourcecenter i Western Australia
Efteruddannelse til forældre og fagfolk
ABA-forældre boykotter obligatorisk skoletilbud
ABA-center ved Melbourne
ABA-skole udvider
Golfturnering til fordel for center
Mangel på behandling er ikke diskrimination
Reklamefilm for ABA-behandling
Forældre vil dele udgifter til supervisor
Første ABA-center i Queensland
ABA-forening arrangerer konference i Brisbane
Ny skole samler penge ind
Forældreinitiativ til oprettelse af ABA-skole
ABA-skole på tegnebrættet
Hvem skal betale for intensiv adfærdsanalytisk behandling?
Dom for drab udløser debat om tidlig intervention
Learning to Learn – ABA-forening i New South Wales
Børn med autisme fortjener evidensbaseret intervention
Drab udløser heftig debat om autistiske familiers forhold
Utilstrækkelig støtte til tidlig indsats
ABA på World Autism Congress
Utilfredshed med nyt behandlingstilbud
ABAKidz – en succeshistorie fra Tasmanien

Redaktionen / 23.09.2009