CALIFORNIEN, USA

Domstol stadfæster ankeafgørelse

En appeldomstol i Californien har stadfæstet en tidligere afgørelse fra statens ankeinstans - Administrative Law Judge. Sagen drejer sig om et nu 6-årigt barn med autisme, som af skoledistriktet blev placeret i et eklektisk tilbud. Forældrene klagede over, at tilbuddet ikke opfylder den amerikanske handicaplovgivnings krav om, at tilbud skal være baseret på kvalitetskontrolleret forskning. De ønskede i stedet et ABA-tilbud til deres barn.

I afgørelsen fra 9th U.S. Circuit Court of Appeals hedder det, at selv om det eklektiske skoletilbud ikke i sig selv er peer-reviewed – dvs. dokumenteret og kvalitetskontrolleret forskningsmæssigt – så er tilbuddet i videst mulige omfang baseret på peer-reviewed forskning. Dermed opfylder tilbuddet den amerikanske lovgivning om børn med handicap - Individuals with Disabilities Education Act (IDEA).

I Individuals with Disabilities Education Act er det præciseret, at individuelle undervisningsplaner til børn med særlige behov i videst muligt omfang skal være baseret på peer-reviewed forskning; dvs. forskning, der er kvalitetskontrolleret af uafhængige forskere. Nøglebegrebet er ”i videst mulige omfang” - to the extent practicable, som der står i loven. I den aktuelle sag var skoletilbuddet tilpasset specielt til barnet og var skræddersyet med henblik på at sikre barnets udvikling. Tilbuddet blev desuden leveret af kvalificeret personale og var sammensat på en måde, der opfylder generelt accepterede principper for tilbud til børn med autisme.

Selv om tilbuddet i sig selv ikke var peer reviewed, så bestod tilbuddet af en række elementer, der hver for sig var forskningsmæssigt dokumenteret. I afgørelsen hedder det endvidere, at retten ikke har taget stilling til – og skal ikke tage stilling til – om skoletilbuddet var det bedste for barnet – kun om tilbuddet holder sig inden for lovens grænser.

Afgørelsen ligger i tråd med en række tidligere tilsvarende afgørelser truffet af føderale domstole, der alle stadfæster skoledistrikters ret til at tilbyde eklektiske programmer til børn med handicap.

Dommen vækker begejstring hos de offentlige instanser, der skal tilrettelægge og finansiere tilbud til børn med autisme. I en kommentar til dommen udtaler Carl Corbin, der er chefjurist for School and College Legal Services of California, at der ikke findes sammenlignende studier, der understøtter én pædagogisk metode frem for andre i forhold til børn med autisme. Han siger endvidere, at der er forskning om hver af disse pædagogiske metoder, men ikke forskning i, hvordan de passer til forskellige typer af børn med autisme og hvordan de samvirker med hinanden. Han understreger desuden, at et eklektisk tilbud – som i den omtalte sag – faktisk kombinerer otte forskellige komponenter, som hver for sig er veldokumenterede. Han afslutter med at sige, at man som skoledistrikt kan blande disse komponenter for at tilgodese forskellige børns behov.

Sagen er også en påmindelse om, at skoledistrikter fra starten bør rådgive forældre om, at der er flere forskellige pædagogiske metoder, og at deres effektivitet er omstridt. Det siger lederen af Autism Consortium ved Nova Southeastern University i Fort Lauderdale, Susan Kabot. Ifølge hende er der ingen pædagogiske metoder – heller ikke eklektiske – som passer til alle børn med autisme.

Tidsskriftet California Special Education Alert konkluderer med baggrund i denne sag, at skoledistrikter bør prioritere tilpasning af specialpædagogiske tilbud til de enkelte børns behov frem for at finde den bedst dokumenterede pædagogiske metode.

Sagen har tidligere været omtalt på ABAforum - Eklektisk metode opfylder lovkrav om dokumenteret metode

 Kilder:
California Special Education Alert, vol. 16, no. 2, september 2009
California Special Education Aler, vol. 16, no. 1, august 2009

 Sagens identifikation: Joshua A. by Jorge A. v. Rocklin Unified Sch. Dist., 52 IDELR 64 (9th Cir. 2009).
Tidligere føderal domstolsafgørelse om eklektiske tilbud til børn med handicap:
Deal ex rel. Deal v. Hamilton County Bd. of Educ., 42 IDELR 109 (6th Cir. 2004)

Den amerikanske lov om undervisning af børn med handicap -   Individuals with   Disabilities Education Act   (IDEA) – er tilgængelige fra det   føderale undervisningsministerium. Bestemmelserne om peer-reviewed forskning findes i Sec. 614.d.1.A.i.IV

Tidlilgere artikler om ABA i Californien:
Fire måneders intensivt forældrekursus
Selskaber slipper for at dække autismebehandling
Forældre lægger sag an imod forsikringsselskab
Overtrædelse af procedureregler straffes
Tidlige tegn på autisme kan spare senere behandling
Skoledistrikt må betale 1:1-træning som kompensation
Konfliktfyldt sag om integration og ABA
Eklektisk metode opfylder lovkrav om dokumenteret metode
78 mio. ekstra til forskning i ultratidlig intervention
Ny universitetsklinik
Børnehospital opretter forældrekurser
Udgifter til ABA refunderes
Medarbejdere overtager supervisionscenter
Kritik af benchmarking af børns udvikling
Offentlig investering for livet
Utilfredse forældre danner ny afdeling af FEAT
Ny forskning i tidlige og intensive interventioner
ABA-skole ekspanderer
Enkeltintegration betyder alt
Tidlig og intensiv intervention truer budgetter og giver konflikter
Dimissionsfest på ABA-skole
10-årig dreng får bevilget privat ABA-skolegang
BBC laver program om ABA-behandling
Alle børn med autisme skal tilbydes ABA-behandling

Redaktionen/14.09.2009