NEW HAMPSHIRE, USA

Samarbejde mellem privat center og offentlig skole

ABA-centeret New England Children's Center (NECC) indgår i et samarbejde med skolesystemet i Derry i den amerikanske stat New Hampshire om oprettelse af et lokalt, intensivt adfærdsanalytisk tilbud til børn med autisme. Tilbuddet vil i første omgang have plads til seks elever. Ved at oprette et lokalt tilbud vil skoledistriktet spare penge til køb af eksterne pladser. Det er en særlig støtte fra den føderale regering, der gør det muligt at oprette ABA-klassen.

Lederen af den specialpædagogiske afdeling i Derry Cooperative School District, Mary Ellen Hannon, fortæller, at det nye tilbud også oprettese for at spare køretid. De autismetilbud, som skoledistriktet i dag køber hos eksterne udbydere, ligger mindst 45 minutters kørsel væk, og det er ikke hensigtsmæssigt for børn med autisme at skulle køre i skolebus så langt hver dag.

Men økonomien er en væsentlig begrundelse for oprettelse af det nye adfærdsanalytiske tilbud. I gennemsnit har skoledistriktet betalt mellem US$ 90.000 og 100.000 (468.000 – 519.000 DKK) per elev, der har været skoleplaceret uden for distriktet. Der er derfor gode muligheder for at spare væsentlige summer, når tilbuddet bliver lokalt.

Mary Ellen Hannon gør opmærksom på, at Derry Cooperative School District er det største skoledistrikt i New Hampshire, der stadig ikke har egne autismetilbud. Muligheden for at indgå i et samarbejde med New England Children's Center er opstået, fordi skoledistriktet som et led i den økonomiske opretningsplan efter finanskrisen i USA har modtaget en særbevilling på US$ 1,6 mio. (8,3 mio DKK) fra American Recovery and Reinvestment Act.

Det lokale autismetilbud vil blive baseret på den model for adfærdsanalytisk behandling, som er udviklet på New England Children's Center i løbet af de seneste 35 år. I forvejen har NECC samarbejdsaftaler med 12 skoledistrikter i staten Massachusetts og med Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater (læs artiklen NECC får afdeling i Forenede Arabiske Emirater). Aftalen med Derry Cooperative School District er den første samarbejdsaftale i New Hampshire.

Samarbejdet med skoledistriktet i Derry følger den model for de ABA-klasser, som NECC har etableret med andre skoledistrikter. Partner Program Classrooms kaldes modellen, hvor NECC står for organisering og curriculum, og leverer supervision fra en certificeret adfærdsanalytiker samt en universitetsuddannet speciallærer, som har erfaring med ABA-baseret undervisning til børn med autisme. Skoledistriktet skal derimod sørge for lokaler, trænere til 1:1-situationer samt eleverne. NECC regner med, at denne model typisk vil indebære en besparelse på ca. 30 % i forhold til at sende børnene på private ABA-skoler uden for skoledistriktet.

Lederen af NECC Vincent Strully siger, at NECCs tilbud er meget populære blandt forældre til børn med autisme, og at de hvert år må afvise i hundredvis af børn, som søger plads. Samarbejdsaftalerne med lokale skoledistrikter afhjælper noget af det pres, der er på NECCs egne tilbud. Desuden har det vist sig, at når skoledistrikter indgår samarbejde med NECC, så stiger forældretilfredsheden og antallet af konflikter mellem distrikter og forældre falder.

Kilde: The Union Leader (Manchester, NH), 20. august 2009

Derry Cooperative School District har næsten 5.000 elever. Web-adressen er http://www.derry.k12.nh.us/
New England Center for Children (NECC) har web-adressen http://www.necc.org/

Tidligere artikler om ABA i New Hampshire
Center vil ekspandere i nye omgivelser
Birchtree Center for børn med autisme udvider

Redaktionen /01.09.2009