USA

Højere intensitet og lavere alder resulterer i hurtigere læring

En ny undersøgelse fra Center for Autism and Related Disorders (CARD) har vist, at hvis man forhøjer antallet af interventionstimer i tidlige og intensive adfærdsanalytiske behandlinger til børn med autisme, så resulterer det i en forøget tilegnelse af færdigheder. Denne effekt var stærkest hos de yngste børn i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at en forøgelse af antallet af interventionstimer resulterer i, at antallet af indlærte færdigheder vokser. Et barn i alderen mellem 2 og 5 år, der modtager fx 150 timers intervention om måneden vil i gennemsnit lære 54 nye færdigheder per måned. Mens et barn i samme alder, der kun får 40 timers intervention om måneden i gennemsnit kun vil mestre 21 nye færdigheder. På tilsvarende måde resulterer højere alder i et langsommere læringstempo. Hvis et barn i alderen mellem 5 og 7 år modtager 40 interventionstimer om måneden, så vil et sådant barn – ifølge undersøgelsen – i gennemsnit kun lære 15 nye færdigheder per måned.

Yngre børn i ABA-behandling lærer altså hurtigere end ældre børn – hvis alle andre faktorer holdes konstante. En af forskerne, Dr. Dennis R. Dixon, siger, at disse resultater er forventelige, men at det først er nu, man har et tilstrækkeligt stort datamateriale til at kunne dokumentere disse sammenhænge mellem læringsudbytte, alder og antallet af interventionstimer. Dr. Dixon siger samtidig, at det er vigtigt at huske, at resultaterne ikke kan bruges til at påstå, at ældre børn med autisme ikke kan lære – kun at der opnås større effekt fra den sammen indsats, hvis behandlingen igangsættes tidligt.

Undersøgelsen viser også, at der ikke er et lærings-loft knyttet til antallet af interventionstimer. Der var tværtimod en entydig sammenhæng mellem antallet af timer og læringen – dvs. at 20 timer er bedre end 10 timer om ugen, 30 timer er bedre end 20 timer om ugen og 40 timer om ugen er bedre end 30. En anden af forskerne - Dr. Jonathan Tarbox – siger, at man normalt sætter et maksimum antal interventionstimer på 40 timer om ugen, men at man muligvis kan opnå bedre behandlingsresultater, hvis antallet af timer sættes yderligere op.

Undersøgelsen er gennemført af en gruppe af forskere under ledelse af Dr. Doreen Granpeesheh, der er leder af CARD. I alt indgår der 245 børn i undersøgelsen, og de var i alderen fra 16 måneder til 12 år. Undersøgelsen er den næststørste effektundersøgelse af ABA-behandling – kun en canadisk undersøgelse med mere end 300 børn er større. Normalt indgår der kun mellem 10 og 20 børn i denne type undersøgelser, men her har man været i stand til at samle en meget stor undersøgelsesgruppe fra CARD-centre i Californien, Arizona, Illinois, Texas, Virginia og New York. Antallet af børn i undersøgelsen betyder, at man har kunnet kontrollere for flere forskellige faktorer og at man kan udtale sig med større sikkerhed, fordi det statistiske grundlag er bredere. Desuden betyder det store antal børn, at man kan være mere sikker på, at undersøgelsens resultater kan generaliseres til andre grupper af børn med autisme.

Kilde: Schafer Autism Report, 9. 11.2009

Undersøgelsen er offentliggjort i Granpeesheh, D., Dixon, D. R., Tarbox, J., Kaplan, A. M., & Wilke, A. E. The effects of age and treatment intensity on behavioral intervention outcomes for children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 3(4), 1014-1022.

Redaktionen 11.11.2009