USA

FEAT fejrer 15 års jubilæum

ABA-foreningens søsterorganisationer i USA og Canada kaldes FEAT - Families for Early Autism Treatment. I dag findes der FEAT-foreninger i mange amerikanske stater og canadiske provinser, men den første FEAT-forening blev stiftet for 15 år siden i Sacramento i Californien.

FEAT blev oprettet af en lille håndfuld forældre til børn med autisme, som mødtes for at skaffe ABA-behandling til deres børn. På det tidspunkt var der ingen ABA-supervisorer i Sacramento og det nærmeste ABA-center – Lovaas InstituteUniversity of California, Los Angeles – var overbebyrdet med arbejde.

FEATs første opgave var derfor at skabe mulighed for at lokale børn med autisme kunne få ABA-behandling. Man tog initiativ til at lokale fagfolk kunne få en efteruddannelse i anvendt adfærdsanalyse på University of California, Los Angeles. Flere af de fagfolk, der fik denne efteruddannelse, er stadig aktive og giver i dag ABA-supervision i Sacramento.

Desuden tog FEAT initiativ til den såkaldte workshop model for ABA-supervision. Workshop-modellen er et prisbilligt alternativ til et fuldt ABA-supervisionstilbud. I workshop-modellen er det forældrene, der er de behandlingsansvarlige, og det er forældrene selv, der ansætter og fungerer som arbejdsgivere for trænere, og forældrene står også for en stor del af træningen selv. Forældre og trænere deltager indledningsvis i en weekend-workshop og modtager herefter månedlig gruppesupervision fra en fagperson uddannet på University of California, Los Angeles. I starten var der en meget stor efterspørgsel efter workshop-modellen. Selv om der blev arrangeret mange workshops, var der 6-12 måneders ventetid for nye forældre.

FEAT i Sacramento blev i løbet af kort årrække samlingssted for meget ressourcestærke forældre til børn med autisme. Det var forældre, som havde erfaringer fra erhvervslivet og som var gode til at igangsætte nye initiativer. Blandt disse forældre var Lenny Schafer, som startede FEATNews – den nyhedstjeneste, der i dag under navnet Schafer Autism Report rundsender autismenyheder til tusindvis af abonnenter verden over. Michael McIntire konstruerede et af de første autisme-specifikke websites, og en gruppe af disse erhvervsfork – Rick Hayes, Chuck Gardner, Steve Koyasako samt Michael McIntire - skaffede fondsmidler til det såkaldte Hope Project, som senere udviklede sig til forskningsinstituttet M.I.N.D. Institute ved University of California, Davis.

Samtidig blev det klart for FEAT i Sacramento, at foreningen ikke i længden selv kunne stå for at organisere ABA-supervision. I stedet valgte man at forsøge at skabe et lokalt marked for professionelle ABA-supervisorer. Det gjorde man bl.a. ved at arbejde for offentlige bevillinger til ABA-behandling, således at det blev attraktivt for ABA-supervisorer at etablere sig i Sacramento. Denne strategi er lykkedes over al forventning, og i dag er der et stort og varieret udbud af ABA-supervision i lokalområdet. Desværre er det ikke lykkedes at sikre kvaliteten hos de lokale ABA-supervisorer. Ifølge Michael McIntire var FEAT for sent ude med egentlige kvalitetsstandarder – man var for optaget af at skaffe ABA-behandlinger til alle børn med autisme, og tænkte dengang ikke nok på kvalitetssikring.

Satsningen på at trække ABA-supervisorer til Sacramento fik den effekt, at workshop-modellen i dag er næsten fraværende. Det betød også, at FEAT i Sacramento mistede sin vigtigste rekrutteringsbase – ABA-workshops, hvor nye forældre mødtes og hvor de tidligere blev engageret i FEAT.

En anden negativ effekt af udviklingen har været, at forældre til børn i ABA-behandling ikke længere nødvendigvis selv lærer metoden. Workshop-modellen tvang forældre til selv at være trænere for deres eget barn og til at mestre metoden, fordi de også skulle fungerer som teamledere. Nogle lokale udbydere af ABA-supervision og især de skoledistrikter, der tilbyder ABA-træning i skolen, forudsætter ikke en sådan aktiv forældreinddragelse.

Kilde: Schafer Autism Report, 26. oktober 2009

FEAT har web-adressen http://www.feat.org/
M.I.N.D. Institute har web-adressen http://www.ucdmc.ucdavis.edu/MINDInstitute/
Schafer Autism Report har web-adressen http://www.sarnet.org/

 

 

Redaktionen 17.12.2009